Mestro AB
Book en demo

Et enkelt system til at danne et overblik over energiforbrug.

Mestros energiplatform giver dig et overblik og kan analysere dit energiforbrug, uden det er nødvendigt at installere nogen hardware. Vi sammenkobler alle energidata i et system, uanset antallet af elleverandører, systemer og ejendomme, du har, og skaber et letforståeligt helhedsbillede.

Mestro har automatiseret indsamlingen og behandlingen af dine energidata, og vores platform, hvor dataene indsamles, er den bedste på markedet i dag. Med minimal håndlægning kan du straks skifte fra et letforståeligt overblik til et detaljeret niveau på individuelle målere, selv på tværs af et stort antal ejendomme. Mestro giver dig fuld kontrol over dine energidata.

Mestros systemplatform synliggør den sande værdi af dine energiforanstaltninger.

Fremhæver skjult energiforbedringspotentiale gennem indbyggede intelligente analyser.

Identificerer automatisk skjult energiforbedringspotentiale for almindeligt forekommende energityper.

Hjælper med at budgettere og kontinuerligt forudsige energiforbrug, omkostninger og miljøpåvirkning.

Nogle nøglefunktioner.

Rangeringsanalyse

Tillader brugere at sammenligne valgfrie målere, processer, bygninger og ejendomme med hinanden på baggrund af forskellige nøgletal som forbrug, omkostninger, miljøpåvirkning osv.

Energisignatur

Sammenlign dit energiforbrug mod lokal udetemperatur, balancetemperatur, basisbelastning, opvarmnings- og nedkølingskoefficient.

Omkostningsanalyse

Tillader brugere at analysere omkostningsposter mod målt forbrug baseret på faktiske aftaler for både handel og overføring baseret på alle indgående omkostningsposter.

Oversigt og detaljeforståelse: Mestros energiplatform visualiserer dit energiforbrug og identificerer tydeligt ineffektivitet. Den gør det muligt at reagere hurtigt på usædvanlige forbrugsmønstre. Når du først har identificeret energibesparende muligheder og indført foranstaltninger ved f.eks. at udskifte udstyr, anvendes Mestros platform til fortsat overvågning af udviklingen. En komplet liste over historiske data tillader en direkte sammenligning af forbrugsmønstre, når der er foretaget en ændring.

Energiaftaleanalyse: Når det drejer sig om opnå energirelaterede besparelser, kan du finde dem hurtigt ved at sammenligne regninger fra din leverandør med aftalespecifikke omkostningsposter baseret på faktiske forbrugsværdier. Mestro EMS Portal's aftalemodul tillader, at leverandøraftaler lægges ind i systemet og knyttes til de faktiske forbrugsværdier fra dine måledata, så du kan kontrollere eventuelle afvigelser.

Viderefakturering: Uanset om du er en kommerciel ejendomsmægler, facilities management-virksomhed eller blot har brug for at fakturere lejeren i din organisation, kan Mestros energiportal levere målte bilag til modregning og viderefakturering af energiforbrug og -omkostninger. Funktionen er designet til automatisk at styre hele processen med at beregne jeres energiforbrug og oprette faktureringsdokumenter for lejere på en eller flere placeringer.

Instrumentpaneler og plugins: Små moduler viser energirelaterede data i engagerende, grafiske formater for at forenkle energiovervågning og præsentere vigtige oplysninger på et øjeblik. Fra det overordnede porteføljeniveau til detaljerede instrumentpaneler på individuelt målerniveau. Du vælger hvilke oplysninger, du vil vise, ved nemt at tilpasse informationsindhold.

Alle ejendomme og virksomheder, der bruger energi, bidrager til kuldioxidudslip. Derfor er der også et ansvar for at undersøge mulighederne for at reducere sin miljøpåvirkning for at imødekomme miljølovgivning, anden relateret lovgivning og incitamenter fra regeringer i Sverige og EU. Mestro EMS Portal konverterer energidata for alle brændstoftyper til kulstofækvivalenter og beregner således øjeblikkeligt miljøpåvirkningen gennem hele ejendomsporteføljen.

Dette gøres automatisk fra individuelle målere til hele ejendomsbestanden og beregner det samlede kuldioxidudslip. I en specifik miljørapport er det derfor altid muligt at med det samme se på jeres energiforbrug konverteret til kuldioxidværdier for alle typer energi.

Energianalyse: Vis jeres energiforbrug i grafer, tabeller eller diagrammer – sammenlign målere, lokaler, bygninger, ejendomme, regioner i hele bestanden for hurtigt at identificere tendenser og afvigelser.

Måleranalyse: Vis specifikt forbrug for en individuel måler, og brug vores alarmfunktioner, indikatorer og linjegrafer til hurtigt at identificere afvigelser.

Ydelsesanalyse: Med smarte indbyggede regressions- og afvigelsesteknikker kan du sammenligne resultaterne af dit energiforbrug med faktorer som graddage, areal osv.

Elektricitetsanalyse: Forstå og analyser alle aspekter af dit elforbrug, herunder maks. behov, belastningsfaktor, kontraktinformation.

Basisbelastningsanalyse: Viser og sammenligner dit forbrug i aktive og inaktive perioder for at fastslå basisbelastning.

Rangeringsanalyse: Tillader brugere at sammenligne valgfrie målere, processer, bygninger og ejendomme med hinanden på baggrund af forskellige nøgletal som forbrug, omkostninger, miljøpåvirkning.

Energisignaturanalyse: Sammenlign dit energiforbrug mod lokal udendørstemperatur, balancetemperatur, basisbelastning, opvarmnings- og nedkølingskoefficient.

Forbrugsanalyse: Se analyse på højt forbrugsniveau ved hjælp af samlede data ned til enkelte målere.

Omkostnings- og miljøanalyse: Analyser alle omkostningsposter, der er knyttet til energioverførsel, handel og dens miljøpåvirkning for hele bestande ned til enkelte målepunkter.

Back to services
Gå aldrig glip af noget fra Mestro

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med ny inspiration til at tage fuld kontrol og sænke dine energiomkostninger. Nyhedsbrevene byder på spændende nyheder, "success stories" fra vores kunder eller vigtige informationer om Mestro samt inspiration og nyheder fra vores samarbejdspartnere.

Sverige

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope