Varför valde ni Mestro?

“Vi ville testa energiuppföljning på ett nytt sätt! I flera år har vi arbetat strategiskt med att följa upp våra fastigheter i Sverige och i samband med att jag fick min nya roll, med ansvar för koncernen, kom uppdraget att energiuppföljning skulle ske på alla våra marknader. Vi har sedan tidigare ett annat system i Sverige, men jag såg chansen att testa nytt när vi skulle sätta upp det i Norge. 

Vi jämförde med flera alternativ, men återkom till Mestro som jag stött på tidigare. Anledningen till att vi fastnade för er var för att Mestro Portal är oerhört bra rent grafiskt. Man får tydliga rapporter som är lätta att dela med hela organisationen, det är lätt att konsolidera data och även importera samt exportera den dit man vill. 

Att ni har tidigare erfarenhet av att leverera på marknader utanför Sverige var också avgörande. Det i kombination med att flera referenskunder nämnde att ni jobbar väldigt agilt, vilket jag nu kan bekräfta, avgjorde saken.”

Vad har varit den största vinsten för er att arbeta i Mestro Portal?

“Att vi kan spara tid! Samtidigt som vi också höjer förståelsen för vårt bestånd. Mestro låter oss snabbt genomföra analyser för att i ett tidigt skede upptäcka fel i en fastighet, såsom en vattenläcka, innan det blir ett alltför stort problem. Dessutom får vi en helhetsbild över vårt bestånd, som ger oss möjligheten att benchmarka mellan fastigheter och på så sätt skapa “best practices”. 

Jämför man Mestro med andra system så blir det tydligt att Mestro Portal har en väldigt stark rapportmotor. Många system idag är byggda som mer avancerade excel-varianter, men Mestro sticker verkligen ut med den grafiska delen. Det är viktigt ur flera perspektiv; både när man ska dela datan med centrala funktioner, men även när man ska dela den med de som jobbar ute på fältet, så att det blir lättförståeligt och snyggt. Ska man vara riktigt ärlig så är det ju ett grafiskt verktyg. Siffrorna finns redan, men portalen hjälper dem att bli visuella på ett bra sätt och guidear en till en mer medveten energianvändning.  

Vi har tagit ett avgörande beslut om att vi ska ha någon typ av energiuppföljningsverktyg på alla marknader vi verkar på, för att drifta våra fastigheter så energismart som möjligt. Med ett av Europas största bostadsbestånd står vi inför en spännande resa här och efter att ha introducerat Mestro på vårt norska bestånd finns det stor chans till att vi implementerar verktyget på flera marknader.” 

Patrik Nilsson, Head of Group Energy Management

Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 170 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö.

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här lägger vi en Iframe