Mestro AB
Book a demo

Koll på energikostnader i bostadsrättsföreningen.

Nu kan er bostadsrättsförening få tillgång till Mestro som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar er energidata. Allt för att ni ska få en enkel och lättförståelig översikt – och en möjlighet att göra stora besparingar på er energikostnad!

Mestro är marknadens mest anpassade system för bostadsrättsföreningars energiuppföljning. Med hjälp av bara vår visualisering kan du minska din energianvändning med upp till 10%(!). Mestro betalar snabbt av sig själv, med andra ord.

Möjlighet till stora besparingar.

Vår VD Gustav Stenbeck ger oss här ett räkneexempel: ”Låt oss ta en ganska typisk, liten bostadsrättsförening. Föreningen består av 20 lägenheter och 8 miljoner kr i lån (ungefär 5000 kr/m²) till en genomsnittsränta på 1%. Varje år betalar föreningen alltså 80 000 kr i ränta till banken. Samma BRF har energikostnader från fjärrvärme och gemensam el på 300 000 kr, vilket motsvarar ungefär 190 kWh/m².

Genom att visualisera sin energidata kan föreningen minska användningen med 10% – alltså 30 000 kr/år! För att uppnå samma besparing på räntekostnaden skulle föreningen behöva betala av 3 miljoner kr av lånen i ett svep. 

Med Mestro får er bostadsrättsförening samma besparingspotential för mindre än 1 promille av kostnaden. Nu snackar vi!”

Energistatistik värd namnet.

Michael Hansson sitter i styrelsen för BRF Trångsund och hanterar bygg- och fastighetstekniska frågor för sin bostadsrättsförening. Han såg en brist på ordentlig energiuppföljning bland BRF Trångsunds 303 bostäder. Hans önskemål var att kunna kartlägga energianvändningen för att se var den kan effektiviseras och var kostnader kan sänkas.  För att kunna få igång ett system som kunde ge tydliga mätdata och minimal handpåläggning, valde BRF Trångsund att investera i Mestro.

Mestro är unika på marknaden med att kunna erbjuda en flexibilitet kring mätdatan. Det var bland annat det som avgjorde att BRF Trångsund valde Mestro bland konkurrenterna. Krav och lagar kring energiredovisning ändrar sig över tid och Michael Hansson ville ha ett energiuppföljningssystem som kunde vara flexibelt i uträkningen mellan olika mätvärden.

BRF Trångsund ville ha en energistatistik värd namnet och Mestro kändes som det självklara valet. Mestros automatiserade insamling och analys av mätdatan kommer väl till hands för att spara in på både energikostnader och manuell handpåläggning i kartläggningen av energianvändningen. Välkomna in i värmen BRF Trångsund!

Back to services
Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sweden

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Denmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norway

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope