Mestro AB
Book en demo

Når manuell beandling av energidata er nødvendig.

Mestro Input er basert på kundens behov for manuell måleravlesning. Manuell behandling av energidata, f. eks. lesing og rapportering av måleravlesninger, kan være hensiktsmessig i situasjoner der tekniske begrensninger eller sikkerhetsaspekter gjør en automatisk løsning vanskelig eller umulig. 

Mestro Input er en responsiv mobilapp som gjør det mulig for ledere, eiendomsbesittere og andre individuelle brukere raskt, enkelt og korrekt å hente energidata fra alle typer energimålere for sine relevante enheter. Mestro Input er broen mellom et automatisert system og manuell behandling av energidata. 

Det kan også være starten på å gå fra dine egne energiovervåkningsløsninger til et profesjonelt energiovervåkningssystem. Uansett årsak vil det være lettere for ledere og forvaltere å samle inn og rapportere måleravlesninger for alle typer energidata med bedre oppfølging og analyse som resultat.

Fullstendig responsiv - datainnsamlingen din vil alltid være så enkel som mulig, uavhengig av skjermstørrelse på alle smarte mobile plattformer.

Autorisasjonsbasert for rask oversikt over nåværende målepunkter med smarte støttefunksjoner for å lette lesing og rapportering.

Driftsminne som minimerer tastetrykk i tillegg til måleravlesningen, og med kvalitetskontroll for å minimere feil datainnsamling.

Minimalistisk design for minimal kunnskapsterskel, rask utrulling og riktig behandling.

Noen forskjellige kundeapplikasjoner er innsamling av måledata, for eksempel for vann eller LPG, der det kan være tekniske begrensninger som man ikke er villig til å overvinne med investeringer i eget moderne måleutstyr. 

Det kan også være i eiendommer eller anlegg med høy beskyttelsesklasse hvor det brukes strenge regler for hvilke data, installasjoner og /eller inn- og utgående kommunikasjon som kan finne sted. 

Mestro Input overvinner disse vanskelighetene og lar deg behandle manuell styring av energidata til et profesjonelt energiovervåkingssystem på beste måte. Dels gjennom sin enkelhet, men også gjennom at operatøren mottar støtte og hjelp til å legge inn riktig informasjon.

Riktige data på rett sted.

Mestro Input viser nåværende egenskaper, individuelle måleres tidligere angitte dataverdi, og forbruksperiode. Med en sjekk av angitt måleravlesning og feilmeldinger på grunn av feil oppføring, hjelper appen administratoren med å samle inn data riktig.

Prosess- og systemstøtte i ett. 

Regelmessig innsamling og rapportering av måleravlesninger fra manuelle prosesser og rutiner er ikke en selvfølge. Sikre avlesninger med riktig informasjon i riktig struktur krever vanligvis prosess- og systemstøtte. Mestro Input hjelper både med prosessen og systemstøtten der manuell lesing er aktuelt.

Tilrettelegger for innsamling og rapportering: En spesifikk app for innsamling og rapportering av måleravlesninger og forbruksperioder gir en enhetlig rapporteringsrutine for hele virksomheten. Det letter arbeidet med å komme i gang med profesjonell energiovervåking, med minimale kunnskapsbarrierer og operativ påvirkning. En spesifikk prosess-støtte letter også manuell behandling av energidata, inkludert innsamling og rapportering i tide og med riktig kvalitet. 

Innsamling og rapportering er ikke en selvfølge: Sikre avlesninger med riktig informasjon i riktig struktur krever vanligvis prosess- og systemstøtte. Mestro Input hjelper både med prosessen og systemstøtten der manuell lesing er aktuelt.

Mestro Input brukes til manuelt å samle måleverdier og energiforbruk. Det gir deg umiddelbart en strukturert prosess og en enhetlig metode for rapportering av energidata i tide og med høy kvalitet. Selv om automatisk innsamling av energidata og fjernlesing er overlegent effektiv, er det av ulike velbegrunnede årsaker ikke 100 prosent mulig i alle situasjoner. Noen ganger er manuell behandling av energidata påkrevd, og Mestro Input står til tjeneste for å gjøre det lettere for deg. 

Mestro Input fjerner tekniske eller sikkerhetsmessige hindringer og gir en strukturert og enkel metode for raskt og riktig å samle inn energiforbruket manuelt. Bestill en demo eller et møte i dag, og få de riktige måleravlesningene for energiforbruket ditt for neste rapporteringsperiode.

Tilrettelegger for innsamling og rapportering: En spesifikk app for innsamling og rapportering av måleravlesninger og forbruksperioder gir en enhetlig rapporteringsrutine for hele virksomheten.

Det letter arbeidet med å komme i gang med profesjonell energiovervåking, med minimale kunnskapsbarrierer og operativ påvirkning.

En spesifikk prosess-støtte letter innsamling og rapportering til rett tid og med riktig kvalitet.

Tilbake til tjenester
Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sverige

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope