Mestro AB
Book en demo

Pålitelige prognoser for planlegging.

Mestro Management er spesialstyrte forvaltningsrapporter som muliggjør prognoser for budsjettplanlegging, og gir grunnlag for å følge opp energisituasjonen blant eiendommer, både individuelle og i store porteføljer. Mestro Management fungerer ofte som et utgangspunkt for planlegging, endring og oppfølging av energiarbeid i større skala. 

Ledelsesrapporten er en medvirkende årsak til at det administrative arbeidet med energiovervåking kan reduseres med 40 prosent, sammenlignet med tradisjonell manuell behandling, oppfølging og rapportering. Mestro Management-rapporter er basert på det primære kundebehovet for å redusere den administrative byrden av energiarbeidet for administrasjonen. 

Rapporten presenterer automatisk nøkkeltall og KPI-er for hele porteføljen, og de enkelte eiendommene. Rapporten leveres automatisk månedlig, kvartalsvis eller årlig, komplett med høyoppløselige data, beregningsformler, mikrokart og pivottabeller. Ledelsesrapporten sendes til en spesifisert liste over mottakere, og hver mottaker kan arbeide direkte i rapportfilen.

Detaljert regnskap per eiendom.

Mestros Management rapporterer, som Mestro generelt, alle energityper. Innsamlingen av energidata, uavhengig av data eller energikilde, håndteres helt automatisk. Den grafiske profilen kan også tilpasses i tråd med eksisterende Office-maler i samråd med våre prosjektledere. Rapporten sendes til relevante mottakere i organisasjonen, og blir en del av den løpende rapporteringen og oppfølgingen.

Ledelsesrapporter.

Rapporten gir en detaljert rapport per eiendom om energibruk, kostnad og miljøpåvirkning, forrige år, oppdatert og prognose for resten av året.

Ledelsesrapporten danner også grunnlaget for budsjetter og kostnadsprognoser som enkelt kan innføres i det samlede budsjettet og forretningssystemet, og gir økonomi og ledelse et verktøy for raskt og kortfattet planlegging og stimulering av både resultater og effekter.
Tilbake til tjenester
Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sverige

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope