Mestro AB
Book en demo

Et enkelt system for 
overvåking av energibruk.

Mestros energiplattform gir deg oversikt, og kan analysere energibruken uten å måtte installere maskinvare. Vi kobler alle energidata i ett system, uavhengig av antall strømleverandører, systemer og eiendommer, og skaper et lettfattelig helhetsbilde. 

Mestro har automatisert innsamling og behandling av energidataene, og plattformen hvor dataene samles inn, er den beste på markedet i dag. Med minimal behandling kan du øyeblikkelig skifte fra en lettfattelig oversikt ned til detaljnivå på individuelle målere, til og med over et stort antall eiendommer. Mestro gir deg full kontroll over energidataene.

Mestros systemplattform synliggjør den virkelige verdien av energimålene dine.

Fremhever skjult energiforbedringspotensial gjennom innebygd intelligent analyse.

Identifiserer automatisk skjult energiforbedringspotensial for vanlige energityper.

Hjelper med å budsjettere og kontinuerlig forutsi energiforbruk, kostnader og miljøpåvirkning.

Noen viktige funksjoner.

Rangeringsanalyse

Lar brukerne sammenligne valgfrie målere, prosesser, bygninger og eiendommer mot hverandre, basert på forskjellige nøkkeltall som forbruk, kostnad, miljøpåvirkning osv.

Energisignatur

Sammenlign energiforbruket ditt med lokal utetemperatur, balansetemperatur, grunnbelastning, oppvarming og kjølingskoeffisient.

Kostnadsanalyse

Tillater brukere å analysere kostnadsposter mot målt forbruk, basert på faktiske kontrakter for både handel og overføring basert på alle innkommende kostnadsposter.

Oversikt og detaljert forståelse: Mestros energiplattform visualiserer energibruken og identifiserer ineffektivitet klart og tydelig. Det muliggjør raske reaksjoner på uvanlige forbruksmønstre. Når du har identifisert muligheter for energisparing og foretatt tiltak, f.eks. erstattet utstyr, brukes Mestros plattform for fortsatt overvåking av utviklingen. En komplett liste over historiske data tillater en direkte sammenligning av forbruksmønstre når en endring er gjennomført. 

Energikontraktsanalyse: Når det gjelder å gjøre energirelaterte besparelser, kan disse raskt finnes ved å sammenligne regninger fra leverandøren med kontraktspesifikke kostnadsposter, basert på faktiske forbruksverdier. Mestro EMS Portals avtalemodul tillater at leverandøravtaler legges inn i systemet og kobles til faktiske forbruksverdier fra måledataene dine, slik at du kan kontrollere eventuelle avvik.

Re-fakturering: Uansett om du er en kommersiell eiendomsbesitter, et anleggsbehandlingsselskap eller bare trenger å fakturere leietakeren i organisasjonen din, kan Mestros energiportal gi målte data for avregning og omfakturering av energiforbruk og kostnader. Funksjonen er utviklet for å håndtere hele prosessen med å beregne energiforbruket automatisk, og danne grunnlaget for fakturering av leietakere over en eller flere plasseringer.

Dashboards og plug-ins: Små moduler viser energirelaterte data i engasjerende, grafiske formater, for å forenkle energiovervåking og umiddelbart presentere viktig informasjon på et øyeblikk. Fra samlet porteføljenivå ned til detaljerte instrumentpaneler på individuelt målenivå. Du velger hvilken informasjon du vil vise ved enkelt å tilpasse informasjonsinnhold. 

Alle eiendommer og virksomheter som bruker energi, bidrar med utslipp av karbondioksid.  Derfor er det også et ansvar å undersøke mulighetene for å redusere miljøpåvirkningen, for å møte miljømessig og annen relatert lovgivning og insitamenter fra regjeringer i Norge og EU. Mestro EMS Portal konverterer energidata for alle drivstofftyper til kull-ekvivalenter, og beregner dermed umiddelbart miljøpåvirkningen i hele eiendomsporteføljen. 

Dette skjer automatisk fra individuelle målere til hele eiendomsporteføljen, og det beregner det totale karbondioksidutslippet. I en spesifikk miljørapport er det derfor alltid mulig å se energibruken din direkte  omgjort til karbondioksidverdier for alle typer energi.

Energianalyse: Vis energibruken i grafer, tabeller eller diagramform - Sammenlign målere, lokaler, bygninger, eiendommer, regioner i hele eiedomsmassen, for raskt å identifisere trender og avvik.

Måleranalyse: Vis spesifikt forbruk for en enkelt måler, og bruk alarmfunksjonene, indikatorene og linjediagrammene for raskt å identifisere avvik.

Ytelsesanalyse: Med smarte innebygde teknikker for regresjon og avvik kan du sammenligne resultatene av energiforbruket ditt mot faktorer som gradedager, overflate osv.

Elektrisitetsanalyse: Forstå og analyser alle aspekter av strømforbruket, inkludert maksimale krav, belastningsfaktor, kontraktinformasjon.

Basislastanalyse: viser og sammenligner forbruket  i aktive og inaktive perioder, for å bestemme grunnbelastningen.

Rangeringsanalyse: Lar brukerne sammenligne valgfrie målere, prosesser, bygninger og eiendommer mot hverandre, basert på forskjellige nøkkeltall som forbruk, kostnad, miljøpåvirkning osv.

Sammenlign energiforbruket ditt med lokal utetemperatur, balansetemperatur, grunnbelastning, oppvarming og kjølingskoeffisient.

Forbruksanalyse: Vis analyse av høyt forbruk ved å bruke aggregerte data ned til individuelle målere.

Kostnads- og miljøanalyse: Analyser alle kostnadsposter knyttet til energioverføring, handel og miljøpåvirkning for hele eiendomsmassen, ned til individuelle målepunkter.

Tilbake til tjenester
Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sverige

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope