Mestro AB
Book en demo

Digitalisering i eiendomsbransjen.

Digitalisering i eiendomsbransjen betyr en endring i teknologi. Med mer og mer tilgjengelig data og informasjon øker behovet for å samle inn data i en pålitelig infrastruktur. Mestros digitale plattform gjør energiovervåking til en fornøyelse, der komplekse energidata vises på en lettfattelig måte med tilgang til komplette analyser og rapporter. 

Mestro er eksperter på hva som kreves for fullstendig energiovervåking i eiendomsbransjen. Vi har gjentatte ganger lykkes med å bevise en positiv endring: ved å bevisstgjøre energibruken i et selskap, er det mulig å forbedre atferdsmønsteret rundt problemet, og på sikt redusere både energibruk og kostnader. 

Nedenfor fokuserer vi på fire områder innen energi i eiendomsbransjen, som har stor nytte av digitalisering og representerer mulige digitaliseringsprosjekter som lønner seg raskt.

Retrieve PDF

Vinnende investeringer.

I en stadig raskere digital utvikling blir informasjons- og kunnskapsverktøyene enda viktigere for dagens beslutningstakere og vil representere de avgjørende fordelene. Mestro gir deg komplett materiale for å kunne ta velbegrunnede beslutninger. 

Nedenfor vises fire forskjellige fordeler, som hver har vist seg å være en lukrativ investering.

1.

Automatisering med timedata reduserer kostnadene dine.

Automatisering med timedata reduserer kostnadene. For en lav kostnad er det mulig å få timebaserte data automatisk lastet inn i et energiovervåkningssystem der driftsingeniører kan se eiendommens forbruk allerede neste dag, time for time.

Tradisjonelt blir energiovervåking utført av driftsingeniører som patruljerer eiendommene sine.

Dagens teknologi gir automatisk tilgang.

Dagens teknologi gir automatisk tilgang til en lavere kostnad. Beregninger viser en besparelse på rundt 40-50% av arbeidstiden tradisjonelt brukt på avrunding. Mestro ser en direkte besparelse på rundt 10% av energikostnaden allerede det første året, for kunder som har foretatt denne konverteringen.

2.

Smarte SaaS-baserte tjenesteportaler.

Skybaserte tjenesteportaler fokuserer på nøkkeltall og sammenligning. Vi hjelper deg med å lage en struktur for kontinuerlig oppgradering og endring.

Relevante nøkkeltall hjelper til å prioritere forskjellige eiendommer.

Å utvikle beregningsmoduler i en automatisk innsamlet database, er nøkkelen til å synliggjøre endringer og prioriteringer. I større antall hjelper disse nøkkeltallene med å synliggjøre en prioritert del av en portefølje, og samle profildata for hvert objekt.

3.

Engasjement sparer penger.

Mestros plattform tilbyr nøkkeltallberegninger, og rapporterer også de faktiske kostnadene for hver eiendom.

Gamification engasjerer laget.

Systemet vårt beregner reelle miljøverdier basert på data fra leverandører - som ofte blir etterspurt av blant annet bærekraftdrevne leietakere. Mestro har innebygd spillelementer i systemet vårt for å fremme engasjementet og bevisstheten til våre kunder.

4.

Profilering øker NKI.

Profileringsskjermer og rapporter øker NKI.

NKI øker med over 20 poeng.

Det er installert en skjerm på kontoret, og det sendes ut en rapport hvert kvartal der alle data blir samlet i en situasjons-, kostnads- og prognoserapport med innvevde konkurranseelementer. Over et kvartal økte NKI-målingen med mer enn 20 poeng hos vår kunde Humlegården.

Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sverige

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope