8 tips för att reducera energianvändningen!

8 tips för fastighetsägaren sugen på en reducerad energianvändning

Åh energikris, det känns nästan som i fjol? Ja tyvärr är vi inte riktigt klara med perioder av höga elpriser och vi på Mestro vill i vanlig ordning erbjuda några handfasta idéer på hur du som fastighetsägare kan spara in på din energikostnad. Så gör dig redo för en lista fylld av termostater, tappvarmvatten och mer än någonting annat; gemenskap.

Det finns mängder av investeringar en fastighetsägare kan göra för att skapa en energieffektiv byggnad. Innovativa lösningar som i det långa loppet kommer spela en enorm roll i den framtida energianvändningen. Men många av dessa är stora, tar tid och kostar pengar. Nyckeln är att inte glömma att dessa existerar utan att hitta en sund balans mellan det omedelbara ingripandet och framtida investeringar. För energi är inte något vi behöver bara ibland. 

Men nu är läget som det är och vi vill därför dela med oss av insikter vi hämtat från över 10 000 fastigheter och 47 miljoner kvadratmeter – insikter viktiga att bära med sig inför dessa kalla månader i rådande energikris. 

  1. Det du inte mäter är det svårt att göra något åt

Att ta fram statistik över fastighetens energianvändning kan vara en bra start för att se hur mycket energi som används och vilka områden som kan bli mer energieffektiva. Detta görs ju givetvis bäst genom att använda en energiuppföljningtjänst likt Mestro. Det kan också göras genom att jämföra olika år och med liknande fastigheter, för att se om det finns några förbättringar som kan göras. Oftast kan kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivare hjälpa till med jämförelsetal. 

Detta kan ge en uppfattning om hur huset presterar när det gäller energi och vad som kan göras för att bli mer energieffektivt. Informationen kan också användas för att sätta upp mål och strategier för att minska energianvändningen i huset.

  1. Tilldela ansvaret

Det behöver inte vara just en person, det kan vara flera som tilldelas ansvaret över, och kan fördjupa sig i effektiviseringsfrågorna. Detta är otroligt viktigt under en period som denna, inte minst för att ni vill kunna utvärdera vilka insatser som gjort skillnad men också hur arbetet ska se ut framåt. Om detta ansvar faller på en drifttekniker, ge utrymme till denna att lägga delar av sitt underhållsarbete åt sidan för att frigöra tid för effektiviseringsprojektet. 

  1. Kommunicera mera

Vi ska under några punkter nämna några av de tekniska åtgärderna relevanta för att reducera energianvändningen. Men innan vi kommer dit är det viktigt att nämna att kommunikationen kring ert arbete är A och O i en process som slutar i en lägre användning. Vare sig fastigheten ger plats åt kontorsutrymmen eller bostäder är det oerhört viktigt att kommunicera med de som faktiskt rör sig i fastigheten. Både för att delge era avsikter men framför allt varför ni väljer att agera. På omvägar sitter vi alla i samma sits, högre energipriser kan i slutändan betyda högre avgifter, så ge uttryck för att detta är ett gemensamt projekt och lämna utrymme för dialog med människorna i huset. 

Utifrån samma logik finns det ett värde i att engagera hyresgästen, undersöka vilken roll de genom sitt beteende kan spela i en reducerad användning. Detta genom att bl.a. skicka ut tips på hur de kan spara energi. Deras beteende kommer i slutändan spela en stor roll i era gemensamma åtaganden. 

  1. Se över er inomhustemperatur

Enligt Folkhälsomyndigheten ska inomhustemperaturen ligga någonstans mellan 20-23 grader celcius men om du inte tillhör en riskgrupp, saknar du lagmässigt stöd för en temperatur över 18 grader. Vad har du för temperatur i din fastighet idag och hur mycket kan den sänkas utan att störa verksamheten/de boende i fastigheten? Ofta kan en sänkning på en grad eller två kompenseras för med en tröja men energibesparingen kan vara enorm. 

Men var försiktig! När man sänker inomhustemperaturen kan brister ofta uppenbara sig, detta i form av obalans i ventilation och bristande tätning. Så ta ett steg i taget. En alltför aggressiv sänkning kan resultera i en temperatur lägre än den du tagit sikte på. 

  1. Begränsa varmvattentemperaturen 

Vid tappställen, d.v.s. där vatten kommer ut ur kranen, behöver temperaturen inte överstiga 55 grader celcius. Utan besvärande väntetid ska människor som rör sig i en fastighet kunna få ut ett minimum på 50 grader, detta för att förhindra tillväxten av legionella bakterier. Vad har ni för tappvärme idag och finns det utrymme för en sänkning på några grader?

  1. Se över vinden!

Om din fastighet har en vind där investeringar tidigare inte gjorts, undersök om det finns ett värde i att tilläggsisolera. Detta behöver inte alltid vara en alltför omfattande historia men kan göra stor skillnad. Om det snöar har ett välisolerat tak ett jämnt snötäcke medan en bristande isolering ofta resulterar i kala fläckar och istappar. 

  1. Åtgärder kräver uppföljning

Hur ska du annars veta om åtgärderna har ett värde? En fastighet har tyvärr alltför sällan ett eko-läge, en knapp där du likt en diskmaskin kan köra fastigheten med en lägre energianvändning. Därför blir det viktigt att följa upp effekterna av dina åtaganden och om något bär frukt, se om det finns möjlighet till ytterligare korrigering.

  1. Framtiden kommer ändå

Trots att tiderna må vara tuffa, glöm inte bort era mer långtgående investeringar. För en energieffektiv fastighet kommer inte bara vara attraktivt just denna vinter. Unna dig själv en effektiviseringsplan som sträcker sig längre fram i tiden. Solceller, fönsterbyten, energilagring och isoleringsarbete är alla projekt som kräver längre tid så börja redan nu titta över vilka investeringar som speglar era ambitioner. 

Krig i Europa, en instabil elmarknad och ett väder i obalans har skapat en perfekt storm av omständigheter som kräver samma sak av oss alla: att bli mer energieffektiva. För i slutändan vill vi alla åt samma håll, mot en plats av lägre kostnader och bättre utsikter för planeten på vilken vi bor. I detta projekt kommer fastigheter spela en enormt viktig roll. Vi hoppas att dessa tips kanske tar dig en liten bit på vägen!

Om ni har några som helst frågor – tveka inte att höra av er till oss!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe