AI som energikonsult

Många är anledningarna till att en fastighetsägare beslutar sig för att förbättra en fastighets energiprestanda. I en tid av rapporteringskrav och tillsynes oändliga bokstavskombinationer av direktiv, hittas drivkraften ofta i gränslandet mellan framtidsinvestering och nödvändighet. Men vem kan peka på den bästa utgångspunkten och varifrån kommer den insikten?

Ett förändrat energilandskap

Som kultur har vi tagit sikte på en mer hållbar morgondag och en del av detta projekt är ett effektiviserat energilandskap. I ett sådant bor inte bara en friskare planet utan lägre kostnader. Därför finns en stark vilja om att göra fastigheter, en stor pajbit av den samlade energianvändningen, mer effektiva. Investeringar i redan existerande fastigheter har gjorts så länge det funnits fastigheter men tiden vi befinner oss i har gjort att tempot i vilket dessa investeringar sker, har skruvats upp.

En uppsjö lagkrav och direktiv formar den samtida energidiskursen, vad som ska installeras och rapporteras och när detta måste ske. Dessa externa förväntningar har gjort att det ofta finns en tidpunkt att förhålla sig till, ett datum då energinvesteringen ska vara på plats. Ur denna tidspress föds behovet av externa rådgivare, konsulter som aktivt kan vägleda arbetet. 

Energirådgivare och konsulter kommer i en mängd olika skepnader. Sveriges kommuner kan i vissa fall tillhandahålla energi- och klimatrådgivare för att vägleda fastighetsägare till möjliga och lämpliga åtgärder. Ett sådant arbete ska mynna ut i att fastighetsägaren ska kunna verifiera att åtgärderna sannolikt ger en minskad energianvändning. En majoritet av landets energikonsulter är dock privata aktörer med en expertis hämtad från en mängd olika områden. Experter på ventilation, värmeflöden och fönsterteknik samlas under ett tak i stora bolag till för att hjälpa fastighetsägare kartlägga och i slutändan åtgärda en byggnads svagheter. 

Rätt åtgärd i rätt tid

Vilka åtgärder ska genomföras och i vilken ordning? Detta kanske låter som en relativt lätt fråga att besvara men faktumet är att dessa spörsmål ofta präglas av en stor osäkerhet. Det finns åtgärder som alltid kommer vara bra – bra i den meningen att den kommer effektivisera den enskilda fastigheten. Frågan som den moderna konsultationen istället kommit att ställa är om det är den bästa åtgärden just nu. Specifika åtgärder har ofta en tendens att påverka varandra, vilket gör att åtgärdernas ordning kommer avgöra takten i vilken den enskilda fastigheten rör sig mot ett hållbart tillstånd. 

Moderna fönster kommer vara bättre ur ett energiperspektiv men det är inte alltid lika säkert att bytet bör placeras högst upp på agendan. Denna agenda bör byggas på insikter hämtade från samtliga fastighetsaspekter och tidigare har denna överblick inte alltid varit lätt att finna. En modern energieffektivisering är med andra ord multivariabel, den ska i bästa fall ta hänsyn till ett närmast oändligt antal parametrar och utifrån dessa komma fram till den ultimata kombinationen åtgärder. Därför har AI kommit att spela en viktigare roll inom detta domän. 

Ett analysverktyg från framtiden

Ofta finns datan, underlaget en AI-modell behöver för att börja analysera byggnadens förutsättning. Skillnaden mellan denna process och en mer regelrätt analys är att AI-modellen genererar en modell av fastigheten, en digital tvilling, för att sedan testa en mängd olika kombinationer av åtgärder för att kunna göra en förutsägelse om vilka åtgärder i vilken kombination som kommer ha störst inverkan. På andra sidan bor insikter som inte bara grundar sig i tidigare erfarenheter utan framtida prognoser. 

Givet den ofta externa kravbilden blir denna typ av rådgivning allt viktigare då den erbjuder kunden ett flödesschema av åtgärder, en hierarki formad efter det mest akuta behovet. Vissa bolag har hittat sin plats i detta gränsland av behov, platsen där både effekt och tid måste optimeras. Ett av dessa är nolla_E, ett företag som format hela sin verksamhet efter idén om att energirådgivning bara har ett värde om det resulterar i effektiva åtgärder. De använder sig av en raffinerad AI-modell som går igenom upp mot 30 000 olika kombinationer av åtgärder och presenterar resultatet, inte bara i siffror utan i en handlingsplan anpassad efter kundens budget och tidsram. 

Om man för en sekund bortser från det samlade frigörandet av arbetstimmar, kan AI-modellen alltså lösa ett antal rubikskuber samtidigt. I varje steg bearbetas byggnadstekniska aspekter, externa faktorer såsom klimat och kundens tids- och kostnadsmöjligheter simultant. AI:n är inte frikopplad från fackmannen på plats men energianalysen har med detta verktyg fått en helt ny kaliber  – en effekt optimerad för rådande energiparadigm. 

Framtidens konsult

Tiden framöver kommer sannolikt präglas av en energirådgivning med tre spetsar, en treudd av modern tekniklösning, den fysiske energirådgivaren på plats i fastigheten och en kraftfull AI med förmågan att bearbeta näst intill obegränsade datapunkter. Det betyder att både energirådgivningen och åtgärderna födda ur dess analys, på mindre än en generation tagit enorma kliv framåt. En fastighet har med andra ord gått från att betraktas som en statiskt objekt där ett fönsterbyte föranleddes av sprickor i glaset till ett komplext nätverk med utrymme för både aktiva och preventiva åtgärder.

När det kommer till energieffektivisering måste vår ambitionsnivå vara fortsatt hög. Detta handlar i mångt och mycket att säkerställa att incitamentsstrukturen är korrekt, både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. För när konsulten stänger portföljen och fastighetsägaren släcker i mötesrummet kan det vara bra att påminna sig om att alla i grund och botten har samma mål. 

En hållbar energianvändning. Där bor lägre kostnader för både plånboken och klimatet.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe