Fastigheter i Stockholm

AKTEA tipsar: Bra att veta inför din energideklaration

Visste du att minst vart tionde år måste du som fastighetsägare låta granska dina byggnaders energianvändning för att leta lönsamma sätt att sänka energikostnaderna. Tillsammans med vår partner Aktea ger vi dig här några konkreta och handfasta tips på hur du tar dig an en energideklaration!

Du kan i princip upprätta en energideklaration när som helst, men den får som mest vara 10 år gammal. Du måste ha en giltig deklaration vid följande tillfällen;

  • När byggnaden är nyproducerad, senast två år efter att byggnaden tagits i användning. 
  • När byggnaden ska säljas. 
  • När byggnaden ska hyras ut eller upplåtas med nyttjanderätt.
  • När byggnaden är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.

Alla byggnader måste besiktigas
Nuförtiden ska i princip alla byggnader besiktigas på plats av energiexperten. Det finns undantag men de är få. 

Ta vara på energiexpertens kompetens
Sätt dig ner tillsammans med energiexperten och gå igenom energideklarationen så att ni kan upprätta en plan för sänkta energikostnader över kommande år. Ett annat tips är att samtidigt som energideklarationen genomförs, passa på att låta energiexperten kolla igenom styrsystemet för att se över om det går att göra några driftoptimeringar.

Hur kan jag förbereda mig?
Förbered dig genom att ta fram alla relevanta uppgifter nedan. Har du ett energiuppföljningssystem, såsom Mestro, hittar du flera av uppgifterna där och du kan med fördel ha nytta av energiuppföljningssystemet genom hela energideklarationen. Tillsammans med energiexperten kan du analysera energianvändning och undersöka möjligheter till energieffektiviserande åtgärder. Ta fram följande underlag för byggnaden som ska deklareras: 

  • Byggnadens fastighetsbeteckning, ägare, byggår och antal lägenheter.
  • Byggnadsritningar och driftkort.
  • Protokoll från Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
  • Radonmätningsprotokoll
  • Byggnadens energianvändning under ett år, gärna så detaljerad statistik som möjligt. Fastighetsel, fjärrvärme, osv går att få från energibolagen. Energianvändningen behöver vara för 12 månader, specificera vilka månader som avses.
  • Byggnadens kallvattenanvändning under ett år

Vill du veta mer om energideklarationen? Kontakta gärna vår Chief Experience Officer, Ellen Z. Westerlund på ellen@mestro.se så hjälper hon dig att få koll på din data och koppla ihop dig med branschens bästa energikonsulter på Aktea. 

Nu ser vi till att spara ännu mer energi – tillsammans!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe