Glassigt med datadelning – men se upp så den inte smälter!

Nya rapporteringskrav, etiska incitament eller bara en strategisk positionering inför framtiden? Datadelning spelar en allt viktigare roll och tillgången till energidata kommer vara avgörande på vår väg mot minskade koldioxidutsläpp. Det är lite som glass - det bästa som finns, men riktigt söligt om du gör det fel.

Ibland är det härligt att skjuta från höften – att bara peka på en strut och njuta av faktumet att den visade sig vara utsökt. Men de flesta beslut, beslut som resulterar i ett positivt utfall, grundar sig oftast i en typ av överläggning. Vilken är den dyraste? Vilken kommer smälta fortast? Vilken har mest choklad i sig? Dessa är frågor du behöver information för att kunna besvara. Du behöver glassdata. 

En viss del av glassdatan sitter du redan på själv, men förvånansvärt många datapunkter kommer utifrån. Innehållsförteckning, rekommendationer, tillverkare, etc. Listan kan göras lång. Men för att göra en fulländad analys behöver du inte bara dina egna smaklökar, du behöver andra aktörers insikter. 

Nu är det lyckligtvis så att världen inte står inför en global glasskris och besluten du fattar vid kiosken kommer förhoppningsvis inte ha en negativ inverkan på generationer av glassätare. Men logiken kvarstår när vi vänder blicken mot framtidens energianvändning.

Precis som med energidata

Även om vi hyser varma känslor för de båda, jobbar vi på Mestro med fastigheter (inte glass). Fastighetsägare delar sin data med oss – vi analyserar den och visualiserar sedan resultatet av analysen. Varför? Därför att fastighetsägaren genom denna datadelning får en bättre förståelse för sin aktuella energianvändning och kan således fatta givande beslut inför framtiden. När det kommer till benchmarking och standarder för byggnadsprestanda är detta bara möjligt med säker och aggregerad byggnadsdata. Genom att luta sig mot en sådan uppstår värdefulla återkopplingsslingor där det enklare går att fastställa det specifika beslutets effekter. Något som i sin tur leder till mer informerade framtida beslut. So far so good.

Men det är inte alltid helt enkelt. På Mestro ser vi ett tydligt mönster där allt fler aktörer efterfrågar en ökad datadelning – ett sätt att hos t.ex. fastighetsbolag dela data utan att verksamheten blir lidande. För även om det finns en generell uppfattning om att datadelning i energisektorn är något positivt, är det ofta svårt att löpa hela linan ut. Energidata är till sin natur ofta kopplad till känslig information – data som säger något om verksamhetens tillstånd. Vare sig det handlar om energi- eller glassdata, ligger svaret i delningsprocessen. 

Hunger för den säkra delningen

Genom att sammanställa aggregerad och anonymiserad data från ett stort antal kunder har vi kunnat generera flera rapporter under titlarna Mestro Summit och Mestro Retail Summit. Ambitionen har varit att synliggöra övergripande trender när det kommer till energianvändningen i förhållande till en mängd olika variabler. Och vad säger kunderna? De vill ha mer! Kanske främst för att denna typ av säker datadelning har potentialen att lyfta alla på bekostnad av, ja ingen. Detta för att datan hanteras och presenteras på ett sätt som är säkert för alla inblandade. 

Datadelningen är inte bara relevant mellan olika fastighetsbolag – värdet existerar i flera led. Mellan olika fastighetsbolag, mellan fastighetsägare och kommersiella hyresgäster, mellan privata bolag och forskningsgrupper, etc. Möjligheterna är enorma men frågan är alltid densamma – hur kan detta göras på ett sätt som är säkert för alla parter? Hur kan jag optimera nyttan men minimera risken? Vilken glass kan jag ta och veta att jag inte blir besviken? Du behöver garantier och framtiden är mån om att skapa rätt förutsättningar för dig att känna dig trygg. 

Ett steg i taget

Det finns en politisk vilja att göra datadelning säkrare och mer användbar. Den 6 april i år antogs förordningen om dataförvaltning i Europaparlamentet och syftar till att öka datadelningen i EU. Idén är att företag ska kunna få tillgång till mer data som de kan använda för att utveckla nya produkter och tjänster. Den tyske parlamentarikern Angelika Niebler sa att ”data bara har ett värde om det är aggregat, förfinat och används på rätt sätt”. För oss är det nästan poesi…

För datadelning  precis som alla vackra saker i livet, kan nämligen göras på ett bättre och ett sämre sätt. Vi på Mestro ser det som en del av vårt jobb att filosofera över hur en ökad delning av data kan användas till allas förtjänst. Därför en ökad förståelse för den egna datan leder alltid till mer insiktsfulla beslut – beslut som kommer spela en central roll i den gröna omställningen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe