Det nya budgetverktyget är här!

Den förenklade budgeten – Gränssnittet mellan energi och ekonomi 

Välkommen till ert nya effektiva budgetarbete där all er data samlas och bearbetas i ett smidigt och kraftfullt system. Med vårt innovativa budgetverktyg har vi raderat gränserna för tidigare komplexitet och ineffektivitet, vilket sparar er oöverskådlig tid och ger er full kontroll över er ekonomi. Samla alla kostnadsposter på ett ställe, minimera överflödigt arbete och låt oss guida er genom en resa mot en enklare och mer produktiv budgethantering.

Vi lever en ny era av ekonomisk förvaltning och kontroll, särskilt när det gäller energikostnader. På Mestro har vi utvecklat en modul, skräddarsydd för att tillgodose era behov och möta kraven som samtiden ställer; Ett sätt att drastiskt förenkla hur ni kan hantera och optimera era ekonomiska resurser inom energiområdet – budgetverktyget!

För vi är väl medvetna om det omfattande arbetet med att sätta och följa upp budgetar för energikostnader. Energiresurser är inte bara dyra, de är också ofta svåra att överblicka. Vi är därför glada att kunna presentera en lösning som inte bara hjälper er att sätta realistiska och balanserade  budgetar, utan gör det på ett sätt som ökar er förståelse och insikt. Detta gör vi genom att erbjuda möjligheten att sätta budgetar i både kronor och kilowattimmar – allt på samma plats. På toppen av detta öppnar det nya budgetverktyget upp möjligheten för samarbete mellan avdelningar som tidigare arbetat separat. Låt oss förklara mer!

Att brygga mellan olika system

Vi skapar en enkel och överskådlig bild av er ekonomiska situation, detta genom att omvända siffror till dynamiska diagram och grafer som är lätta att förstå. På så sätt bryggar vi gapet mellan energianvändning och ert givna ekonomisystem. De som arbetar med energi kommer genom denna lösning kunna möta människor som sitter med ekonomi och budget. Detta gör att värdefull data som tidigare varit inlåst i ett specifikt system, genom denna nya kompatibilitet, görs tillgänglig för flera olika grupper med olika infallsvinklar till just er budget. 

Energidata = Energikostnad

En fastighet är 1000 olika saker, allt formulerat i datapunkter som vi bryggar in i Mestro Portal. På så sätt kan du sätta upp en budget per fastighet ner på månadsnivå, sätta upp referensserier eller plocka ut siffrorna och uppdatera med en prognosserie för att följa upp efter utfall. Du kan både lägga en budget för en fastighetsgrupp eller för en specifik fastighet. Om du skulle vilja göra det förstnämnda kommer du i nästa steg även kunna revidera de beräknade värdena på inneliggande fastigheter var för sig. Detta raffinerar er budget till ett strategiskt och realistiskt verktyg som för verksamheten åt rätt håll.

Mobilisera ekonomin

Det nya budgetverktyget gör att även energistrateger kan börja arbeta mer strukturerat och budgetera för energi. Ekonomiavdelningen kan i sin tur få ett förädlat underlag för energi i budget. Det blir mycket mer av ett gemensamt projekt där ni istället för att bara rapportera energisiffror kan skicka vidare faktiska kostnadssiffor. Ni kommer med andra ord veta vart ni borde landa baserat på förra årets siffror.

Oberoende av ursprung

Oberoende av hur kostnadsposten hamnar i Mestro Portal så kan du använda den i din budget. Fakturainläsning, integration mot faktureringsystem och simulerade kostnadsavtal – allt är redo att matas in i budgetverktyget. Ni kan med andra ord säga farväl till ett tidigare utmanande transkriberingsarbete, där ett system endast accepterar en typ inmatning medan nästa vill ha en annan.

Allt på samma plats

Vi har samlat allt du behöver på en enda plats. Ingen mer krångel med att jaga information över olika program eller dokument. Allt är samlat, alltid uppdaterat och redo att ge dig den överblick du behöver för att driva framgångsrika energiprojekt. Vill du i slutändan dra ut informationen? Klicka bara på en knapp för att få ut allt i ett Excel-blad – redo att presentera för ledning och styrelse!

Genom att använda denna lösning tar vi bort den frustration som kommer med att jonglera budgetar och data på olika platser. Vi öppnar dörren till ökad precision, till  samarbete och till bättre beslut som resulterar i en ökad framgång. Detta är vad det moderna budgetarbetet förtjänar, inte minst då er budget i slutändan inte bara påverkar er lönsamhet utan möjligheterna för er att nå era hållbarhetsmål. 

Så låt oss tillsammans ta steget mot en mer effektiv och kostnadsmedveten framtid inom energiområdet. Kontakta oss om du vill lära dig mer om budgetverktyget och hur ni kan förenkla er vardag!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe