Effektivisering vs. Besparing – vad är egentligen bäst?

Effektivisering vs. besparing

Vi på Mestro sysslar med energiuppföljning – ett jobb som placerar oss mitt i en bransch där både effektivisering och besparing av energi är attraktiva termer. Vad skiljer dessa åt och varför skiljer sig definitionerna? Efter att ha närvarat på ett seminarium arrangerat av Fossilfritt Sverige är Mestros Sustainability Manager Camilla Lindberg fylld av både lexikaliska, fysikaliska och poetiska insikter.

Energibesparing och energieffektivisering är minst sagt besläktade (inte minst i sitt stora antal stavelser) men har i energivärlden olika definitioner. I den här artikeln försöker jag reda ut vad som skiljer begreppen åt, varför det faktiskt finns en poäng med att göra just detta och ja, vilken som är bäst.

Onödiga effekttoppar och släckta lampor

Energieffektivisering innebär att du använder mindre energi för att utföra samma uppgift. I princip kan du argumentera för att detta främst handlar om att eliminera energislöseri, onödiga effekttoppar som inte nödvändigtvis gör något för varken dig eller din fastighet. Besparing handlar istället om att inte använda eller använda mindre energi. Att släcka ljuset i ett oanvänt rum är i praktiken en besparing medan bytet till en energieffektiv glödlampa istället är (ja du gissade rätt) en effektivisering. 

I bästa fall är effektivisering och besparing nära besläktade, om inte direkt kompletterande i större energiprojekt. Du väljer med andra ord inte om du tror på effektivisering eller besparing, du balanserar båda på bästa möjliga sätt: För att spara tid, pengar och utsläpp.

Effektivitet är på omvägar ett sätt att tala om tekniska lösningar som gör det möjligt att använda mindre energi för att skapa samma mängd energi. Men detta betyder inte att du nödvändigtvis att du får en lägre elräkning. Om vi lutar oss mot exemplet med glödlampan – du kanske håller det tänt längre nu när du har en mer effektiv glödlampa? Energieffektivitet innebär inte att du kommer använda mindre energi, det innebär istället att du har förutsättningarna att göra det. 

Om energieffektivitet kan således sägas handla om bekvämlighet, en förenklat sätt att hushålla med din användning, så kan besparing istället sägas handla om vanor. Besparing uttrycker i vilken utsträckning du aktivt väljer att använda mindre energi. Att du släcker lampor, att du skippar en dusch, att du går istället för att åka bil till jobbet. Tydligt och enkelt, inte sant?

Varför spelar detta roll?

När vi tillsammans tar sikte på en hållbar framtid varierar förbättringutrymmet. När det kommer till energi finns det med andra ord olika taktiska angreppssätt, förutsättningar som gör att vissa val är att föredra framför andra. Från där vi står heter det stora energikällan effektivisering. 

Missförstå mig rätt – besparingar är oerhört viktiga. Men det som gör effektivisering till en guldgruva i jakten på en klimatsmart 2030 är att vi knappt börjat utnyttja dess fulla potential. Du ska självklart släcka rum du inte befinner dig i och om vi är ärliga mot varandra, vem märker egentligen om du hoppat över en dusch? Men den fina gåvan effektiviseringen kan erbjuda världen är att landet varken behöver vara kolsvart eller illaluktande för att vi ska kunna nå våra klimatmål. 

Att investera i energieffektiviseringsåtgärder är att göra sunda och hållbara val inför framtiden utan att det i för hög utsträckning behöver påverka vår vardag. Låter det för bra för att vara sant? Tro oss, det är mycket enklare än så. 

Effektivisering nu, effektivisering alltid

Låt mig ta dig på kort rundtur i effektiviseringens förlovade land. För när det kommer till fastigheter krävs större åtgärder än att byta den där glödlampan i hallen. 

Det snackas (nästan för) mycket om AI och hur tekniken kan skapa bilder på beställning, hjälpa dig med formuleringar och översättningar. Ägna istället en tanke till en AI modell som effektiviserar styrningen av uppvärmningen av en fastighet. En maskin byggd för ett syfte, att effektivisera värmeanvändningen, genom att anpassa den till närvaro, förutspå vädermönster och fördröjningseffekter.

Föreställ dig hur hus och fastigheter används som värmelager, där belastningen (och energianvändningen) kan minskas genom att stänga av försörjningen under vissa timmar på dygnet. Tänk hur alla kranar och duschhuvuden i en fastighet byts ut till effektiva (och redan existerande) motsvarigheter, där trycket blir det samma men med en minskad användning på upp mot 30%. Dröm dig bort till en plats där alla fastigheter ventilerar med värmeåtervinning, där spillvärme används effektivt för att maximera nyttan.

Lättare än vad det låter

I ett längre perspektiv, perspektivet vi måste anta, är energieffektiviseringens potential närmast obegränsat. En teknologisk utveckling parat med den ökade kunskapsnivå gör att vi idag kan effektivisera i en utsträckning som för bara några år sedan hade låtit som science fiction. 

Gemensamt för alla typer av effektiviseringsåtgärder är att de måste föregås av information: Högupplöst och omfattande data som belyser den hierarkiska ordningen i vilken åtgärderna behöver antas. För nästan allt kan effektiviseras men det ekonomiska logiken som föregår beslutet kan skilja sig. Även om det vore fint kan inte allt besparas. Vi behöver ljus, vi behöver värme och transport. Framtiden vi tar sikte på kan därför inte handla om att begränsa dessa, den måste effektivisera dessa. Är du en effektiviserings- eller besparingsmänniska? Du behöver inte välja men hos oss på Mestro, hos mig som Sustainability Manager, kommer första försöket alltid handla om att försöka identifiera områden för dig att effektivisera. För där bor inte bara en trevlig framtid, utan en grön. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe