Elområdets era

Elområdets era

Sveriges fyra elområden har blivit kändisar. Varje debatt, varje nyhetssändning, varje krönika nämner denna strategiska uppdelning. Något som från början ansågs vara en viktig och värdefull åtgärd har av många plötsligt börjat betraktas som ett hot mot den svenska eltryggheten. Häng med när vi synar elområden i sömmarna!

Vid första anblick kan det kännas kontraintuitivt, faktumet att du med samma elleverantör kan betala två olika elpriser i din lägenhet och i din sommarstuga. Men berättelsen om landets elområden är i mångt och mycket en berättelse om det svenska kraftnätet och hur befolkningens positionering över vårt långsmala land. Låt oss börja från början.

Det svenska kraftnätet

I transmissionsnätets kraftledningar flödar el från en mängd energislag till regionala och lokala nät från vilka elen i slutändan används. Men dessa nät byggdes inte under en ambitiös månad – de har utvecklats under många, många år. Parallellt med utbyggnaden av näten har både befolkningen och energiproduktion utvecklats, åt olika håll på olika platser. 

Detta har inneburit att nätet i sin moderna utformning haft svårt att tillgodose det aktuella elbehovet. Detta främst för att produktionen av el och konsumtionen av el ofta inte existerar på samma platser. I Sverige gestaltas detta dilemma kanske tydligast av skillnaden mellan norra och södra Sverige. I norr produceras mycket el men behovet, givet den något mindre befolkningen, är lägre. I södra Sverige är det tvärtom. Detta har gjort att el behöver transporteras från norr till söder för att åtgärda denna obalans. Men detta är inte alltid lätt…

Det var dansken

Efter en folkomröstning gick Sverige 1995 med i EU vilket innebar att el, precis som andra handelsvaror nu kunde handlas på en gemensam europeisk marknad. Detta fick några år senare oanade konsekvenser då Svenska Kraftnät av grannlandet Danmark anmäldes till EU-kommissionen. 

Dansk Energi protesterade mot att att Svenska Kraftnät i perioder begränsat exporten av el till Danmark, en konsekvens av att det svenska kraftnätet inte räckte till för att transportera el från norra Sverige ner till Europa. Anledningen att exporten begränsades var att det annars hade kunnat uppstå elbrist i södra Sverige. 2010 krävde EU-kommissionen att Svenska kraftnät måste hantera dessa överföringsbegränsningar för att inte diskriminera utländska användare. Detta ledde till att Sverige i November 2011 delade in Sverige i fyra elområden, fyra tårtbitar från norr till söder. 

Att dela in länder i elområden var ett sätt att hantera överföringsbegränsningar, vad som traditionellt kallas för flaskhalsar. Som tidigare nämnt finns det ett överskott av billig el i norr samtidigt som behovet är som störst i södra Sverige. En flaskhals uppstår när nätet inte klarar av överföra mängden el som marknaden efterfrågar, mellan norr och söder och indelningen av elområden baserades på var någonstans elnätet ofta riskerar att överbelastas. 

Kritiken som ofta lyfts mot indelningen av elområden är att konsumenter i södra Sverige får betala ett högre pris för sin el. Inte alltid, men tillräckligt ofta under en period av oro och skyhöga priser för att sätta små verksamheter i konkurs och höja tempen i en redan het diskurs. 

Lösningen till södra Sveriges dyra nota

När ett svenskt elområde kan tillgodose hela sin konsumtion med egen produktion – en nettobalans så följer man ett gemensamt riktpris, traditionellt kallat för systempris. När det existerar en obalans så justeras priset därefter, vad som oftast kallas för en områdesjustering. Flera gånger har södra Sverige, Område 4, varit tvungna att importera el från andra länder vilket har inneburit en hög områdesjustering – en prisbild styrd av europeiska priser. Under en period av rysk strypning av gas och allmän oro har detta inneburit stundtals skyhöga priser. 

För att lösa detta dilemma behövs ett antal saker. Ett Ryssland med ett högre intresse för fred hade hjälpt men vissa saker är lättare att åtgärda. Några av dessa är utbyggnaden av den sydsvenska elproduktionen. En annan är en utbyggnad och en förbättring av det existerande svenska elnätet, något som sker redan nu. Diskussionerna om elområdens roll i vår komplexa tid har gjort att Svenska Kraftnät på uppmaning av regeringen undersöker hur dessa områden ska delas in och om det finns ett bättre sätt att dämpa resursbrister. 

Och detta behövs. För det svenska elbehovet förutspås bara öka vilket kommer ställa krav på överföringskapaciteten. På omvägar är en potentiellt plus med den pågående energikrisen att väldigt många svenskar fått upp ögonen för elnätets utformning och begränsningar. Det är genom uppmärksamhet och kunskap situationen i slutändan kommer förändras. 

Och vi försöker ständigt fortsätta informera.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe