Relationen mellan fastighetsägare och hyresgäst är framtiden

Fastighetsägare och hyresgäst – en relation med enorm potential

Många är anledningarna till att effektivisera en fastighets energianvändning. Men vem är det som driver på förändringen och varför? På Mestro spår vi en framtid där fastighetsägares och hyresgästers delade dröm om en hållbar morgondag kan förändra sättet vi ser på begreppet win-win. I deras relation bor nämligen en delvis outforskad potential som kan göra framtiden mer än lite grön.

Varför och för vem är den gröna agendan attraktiv?

Ur ett affärsperspektiv brukar nyttan av innovation och modernisering delas in i två huvudgrupper – kostnadsbesparingar och differentiering. Kostnadsbesparingarna är ofta direkt kopplade till effektivisering då det finns ekonomiska incitament till att modernisera en fastighet – det kostar mindre att driva den. Differentieringen innefattar istället etiska och moraliska värderingar, ett varumärkesbyggande som synliggör det värde företaget skapar inför kunden – vilket typ av bolag du vill vara. 

Utifrån dessa två perspektiv blir det tydligt hur effektivisering från fastighetsägarens håll är attraktivt men hur tänker hyresgästen? Och kanske ännu mer intressant, hur tänker framtidens hyresgäst?

Hyresgästen har ett naturligt intresse för sin egen energianvändning om inte annat för att en effektiv sådan innebär en lägre realkostnad. Med andra ord delar fastighetsägaren och hyresgästen ett intresse för kostnadsbesparingar, effektiviseringar som gör att kostnaden för att värma upp, kyla ner och elektrifiera ens bostad sänks. Men på vilket sätt kan hyresgästen anses vara en del av differentieringen?

Med detta menar vi följande; finns det för hyresgästen en vilja att att bo i effektiva fastigheter som sträcker sig bortom de ekonomiska incitamenten? I dagsläget anger 67% av Sveriges vegetarianer klimatet som den främsta anledningen till varför de slutat äta kött. Trots höga priser väljer allt fler att köpa eldrivna bilar för att minska sitt koldioxidavtryck. Är det en orealistisk tanke att föreställa sig att framtidens hyresgäster av etiska skäl kommer vara intresserade av att bo i fastigheter med en lägre klimatpåverkan? 

Om detta är fallet, hur pass väl ligger deras önskan i linje med fastighetsägaren? Väldigt väl tror vi på Mestro! Både när det kommer till kostnadsbesparingar och differentiering finns det hos dem ett delat intresse. Ett intresse som genom en ökad kommunikation har potentialen att förändra fastighetsvärldens gröna omställning. 

En win-win att marknadsföra

Det finns idag en mängd företag som kommer vara tvungna att hitta ett lämpligt kontor för att anpassa sig till en större (eller mindre) arbetsstyrka. Inom näringslivet är hållbarhet idag ett centralt värdeord, något som mer än tidigare gör ett effektiviserat kontorsutrymme attraktivt. Med andra ord kan en fastighetsägare marknadsföra ett kontorsutrymme, inte bara utifrån dess månadskostnad eller geografiska placering utan dess hållbarhet. 

Vare sig det handlar om bostäder eller kontorslokaler kan hyresgästen både spara pengar och etiskt profilera sig genom den enskilda fastigheten. Hyresvärdar kan attrahera hyresgäster genom att energieffektivisera fastigheter. 

Energimyndigheten säger att drygt var femte hyresgäst idag visar ett stort intresse för att engagera sig i hyresvärdens hållbarhetsarbete. En siffra som av naturliga skäl bara kommer komma att stiga. På samma sätt har fastighetsägaren ett intresse för hyresgästens energianvändning då information om denna kan påverka förståelsen för vilka investeringar som är strategiskt korrekta. 

Samarbetet bygger på att underhålla det gemensamma intresset. Detta kan göras på en mängd olika sätt. Det finns redan idag gemensamma applikationer där två parter kan interagera med varandras energiperspektiv. Många bostadshus har idag skärmar i bottenplan som redogör för fastighetens el-, vatten- och värmeförbrukning, något som har möjligheten att sporra båda parter. 

Kommunikationen, i vilken form den än kommer, är A och O i en samordnad relation. En win-win som kommer göra vägen framåt allt tydligare, allt mer effektiv och väldigt mycket grönare. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe