Primärenergital – direkt i Mestro Portal!

Förenklade energianalyser och hållbarhetsinsikter med beräknade primärenergital

En ökad medvetenhet är nyckeln till förbättrad energieffektivitet och minskade kostnader. Med våra nya beräknade primärenergital får du en djupare förståelse för din fastighets samlade energianvändning. Detta innebär att du kan identifiera specifika områden där energianvändningen kan optimeras och effektiviseras, något som minskar driftskostnader och erbjuder er en tryggare ekonomisk grund.

För att fatta mer informerade beslut behöver du verktyg som gör energianalys enkel och effektiv. Primärenergitalen ger dig den information du behöver för att prioritera rätt effektiviseringsåtgärder och investeringar. Genom att fokusera på de områden som mest påverkar primärenergitalen kan du förbättra fastighetens övergripande prestanda och samtidigt minska din miljöpåverkan.

Vår nya beräkning av primärenergital spelar också en viktig roll när det kommer till energideklarationer. I Sverige kräver myndigheter att byggnader har en giltig energiklassning, detta genom en energideklaration som är giltig i tio år. Med Mestros beräknade primärenergital kan du enkelt bilda dig en uppfattning om hur din fastighet står sig mot nuvarande energideklaration. Har er byggnad fortfarande samma energiklass eller har era effektiviseringsåtgärder och driftinsatser lyft den till högre höjder? 

För säg att din senaste energideklaration genomfördes för sex år sedan men att ni sedan dess genomfört en rad åtgärder för att effektivisera byggnadens energianvändning. Ni har bytt fönster, installerat en ny värmepump och uppnått stora framgångar i att utnyttja spillvärme. Den redan existerande datan i Mestro Portal visar att ni gör stora framsteg men vad gör detta för ert primärenergital?

Även om detta redan funnits tillgängligt genom vårt API kan ni nu se detta direkt i Mestro Portal! Primärenergitalet är utgångspunkten för alla energideklarationer och om era framsteg resulterat i ett bättre primärenergital kan det för er vara aktuellt att genomföra en ny energideklaration. Varför? En fastighet med högre energiklassning har  ett högre värde, ett värde som inte bara synliggörs i handelssammanhang. Byggnadens effektivitet har förmågan att både attrahera medvetna hyresgäster och förenkla processen med att ta lån för fortsatta investeringar. 

Du vill med andra ord sänka ditt primärenergital och genom att placera denna information, sida vid sida av din högupplösta energidata, blir era åtaganden både greppbara och lätta att kommunicera mot både myndigheter och investerare. 

Primärenergitalen fungerar som en nyckelindikator som gör det enkelt att följa upp energiprestandan över tid. Det ger dig insikter om hur dina investeringar i energieffektivitet utvecklas och om du når dina hållbarhetsmål, något som också underlättar den regulatoriska efterlevnaden. Med egenberäknade primärenergital blir det enklare att rapportera och uppfylla de energirelaterade krav som fastighetsägare i olika sammanhang kan ställas inför. Rapporteringen blir med andra ord inte bara mer korrekt utan enklare då ni kan hämta ut det av vissa aktörer föredragna underlaget.

Detta är ett banbrytande steg som förenklar energianalys, förbättrar beslutsfattandet, främjar hållbarhet och minskar kostnaderna. Denna funktion kommer att öka transparensen vid fastighetsköp och hyresavtal samtidigt som den ger dig verktyg för att optimera dina fastigheters energiprestanda och planera för framtiden. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe