Varför datahanteringen måste vara säker

Jakten på skyddad data

Vad är säkerhet? En fråga som vid första anblick kan tyckas vara banal men som i en tid av teknisk innovation och molnbaserade tjänster kan komma att definiera takten i vilken vi som digitala aktörer utvecklas. Låt oss kort förklara vad begreppet betyder för oss och hur perspektivet färgar vårt dagliga arbete.

För några år sedan fastslog Europadomstolen att det avtal som existerar mellan USA och Europa gällande dataskydd, inte uppfyller de europeiska kraven på skydd för enskildas grundläggande rättigheter rätt till kontroll över sina personuppgifter. Sedan dess har datasäkerhet som fråga varit minst sagt aktuell. 

På Mestro hanterar vi mycket data. Större delen handlar inte om personuppgifter och lyder därför inte under dataskyddsförordningen. Detta ska inte tolkas som att vi lutar oss tillbaka i tron om att allt är lugnt. Vad som definierar en personuppgift är nämligen att betrakta som en komplex fråga. I en tid då allt fler övergår till individuell mätning och debitering måste Mestro säkerställa att vi har kontroll över den data vi hanterar, kontrollera att vi följer rådande lagstiftning och dataskyddsförordningens krav; För personuppgifter behöver inte nödvändigtvis handla om enskilda datapunkter utan vad som är möjligt att utvinna genom att kombinera olika typer av information. 

Det är bland annat därför vi är oerhört noggranna vid valet av leverantörer och tjänster och säkerställer att data som gäller våra kunder lagras inom EU:s gränser. Varför? Jo för att alla inom EU:s gränser är skyldiga att följa samma dataförordning – GDPR. På så sätt ska våra kunder känna sig trygga i vetskapen om att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt. 

Även om kvalitet och säkerhet är släktingar, bör de samtidigt betraktas som två olika saker. Med detta menar vi följande: säkerhet är att skydda hanterad data men för oss är säkerhet också ett sätt att trygga datakvaliteten – att veta exakt vilken data som lagras och vart. Genom att vi löpande analyserar våra datapunkters livscykel, kan vi också identifiera när risken är som störst. När vi talar om risk hänvisar vi inte till individer vars syfte är att kapa data, utan vart datan löper risk att förvanskas. Säkerheten kan under livscykeln definieras som kontrollpunkter, pit-stops där vi säkerställer att inget har gått förlorat. 

När/om något tycks vara ofullständigt vet vi exakt vart vi ska vända oss. Är det en trasig undermätare? Har ett nätbolag på något sätt levererat felaktiga värden eller har några timmar gått förlorade i en mellanhands leverans till oss? Ibland är svaret så enkelt som ett elavbrott, ibland har en leverantör haft en datakrasch – vad svaret än är vet vi vad den korrekta åtgärden bör vara, detta som en del av vår säkerhetsrutin. 

En fråga om filosofi

Kvalitet och säkerhet när det kommer till data är inte en sak. Det är en löpande process av utveckling där vi hela tiden strävar mot att kunna erbjuda det bästa. Detta kanske främst för att data är underlaget till hela vår verksamhet. Och vi tror på vår verksamhet och dess roll i det framtida energilandskapet. Vår filosofi är att data bara är användbar om den håller en hög kvalitet – allt annat är i värsta fall bara symbolik. 

Vi befinner oss i en tid av teknisk utveckling där möjligheterna till att säkerställa datakvalitet blir allt fler. Men vi är fast beslutna att aldrig låta hungern för en mer intelligent insamling överskugga behovet av att skydda det vi faktiskt hämtar. Det spelar nämligen ingen roll hur hög kvalitet data i Mestro Portal håller om kunden inte kan lita på att den är säker i våra händer. 

Viktiga beslut fattas baserat på data hämtad, analyserad och visualiserad av Mestro – beslut som kommer spela en oerhört viktig roll i den gröna omställningen. Därför är hanteringen av data inte bara en fråga för tech-bolag, det är på omvägar en fråga som angår oss alla

Därför är alla frågor välkomna. Så hör av dig till oss om du har ytterligare frågor om hur vi arbetar!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe