Myrspoven och Mestro blir partners

Mestro och Myrspoven – viktiga pusselbitar i framtidens energioptimering

Myrspoven erbjuder sina kunder en AI-driven energioptimering och från och med idag kommer Mestro leverera ett häftigt dataunderlag för att göra vass ännu vassare och energieffektivisering mer effektiv. Allt är möjligt när högupplöst data ligger till grund för framtidens energioptimering

Myrspoven är en ledande expert inom AI-baserade energioptimeringslösningar för fastighetsbranschen och deras mjukvarulösningar är oberoende fastighetens styrsystem. Dessutom kräver lösningen ingen ny hårdvara, något som tidigt attraherade Mestro som sedan dag ett velat leverera hela värdekedjan av energiuppföljning. I en tid där fastighetsägare vill framtidssäkra sin portfölj är det nämligen de molnbaserade lösningarna som kommer leverera snabbast. 

Mestro ingår därför ett partnerskap med Myrspoven för att leverera insamling av energidata till deras AI-drivna optimeringsmjukvara för fastigheter. Mestro kommer med andra ord att samla in data för el, fjärrvärme och fjärrkyla åt Myrspoven kunder – data som kommer hjälpa företaget spara energi och uppnå bättre resultat för sina kunder. Detta arbete kommer att spela en viktig roll, inte minst när fastigheter certifieras med hänsyn till miljöpåverkan. Genom att använda Mestros energiuppföljning kan Myrspoven ytterligare bevisa effekten av sina tjänster, då de genom användningen av högkvalitativ data kan visa resultaten av sina insatser för att minska energiförbrukningen för sina slutkunder.

Samarbetet innebär initialt att Myrspoven kommer att använda Mestros insamling av energidata för befintliga och nya kunder som ansluter sig till företagets tjänster. Vi på Mestro ser fram emot att välkomna både fler partners och kunder som enbart söker en leverantör för datainsamling. För när det kommer till framtidens hållbara fastighetsbestånd, kommer just energidata att spela en central roll. Mestro och Myrspoven är båda viktiga pusselbitar när det kommer till fastigheters optimering. Två bitar som kommer föra våra fastigheter närmare framtidens hållbarhet.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe