Sehlhall Case

Sehlhall bygger för en hållbar framtid med Mestro

Det innovativa fastighetsbolaget Sehlhall tar hand om vår framtid och våra äldre genom att bygga och förvalta omsorgsfastigheter i Sverige. Nu har de tagit nästa steg i sin hållbarhetsresa och implementerat Mestros produktsvit för att göra fler klimatsmarta val på vägen mot sina mål.

Mikaela Malmgren är fastighetsförvaltare på Sehlhall och den som tog beslutet att köpa in Mestros produkter. 

“Jag kände till Mestro sen innan, så när jag började på Sehlhall och såg att vi hade ett behov av ett verktyg för energiuppföljning var det självklart för mig att ta ett möte med Mestro.”

Sehlhall både bygger och förvaltar fastigheter inom tre segment; skolor och förskolor, gruppbostäder samt äldreboenden. Fördelen med att både bygga och äga, som Mikaela ser, är att hon som fastighetsförvaltare får vara delaktig i processen och komma in i ett tidigt skede för att påverka fastighetens kommande drift. 

Samtidigt är Sehlhall ett innovativt bolag som värdesätter att testa ny teknik. På deras kontor testar de utrustning som ska byggas in i fastigheterna, för att gynna både hyresgäster och de som fastighetsägare. Bl.a. testar de belysning som anpassar sig efter tiden på dygnet. Att lyssna in hyresgästens behov av fastigheten är också en av anledningarna till att Sehlhall väljer att satsa på sitt hållbarhetsarbete. 

“Genom att vi arbetar aktivt med klimatfrågor bli vi också en attraktiv fastighetsägare för hyresgäster, då vi ser att många verksamheter idag har interna hållbarhetsmål. När de väljer att hyra in sig i våra fastigheter kan de då känna en trygghet i att vi som fastighetsägare gör allt vad vi kan för att optimera fastighetens klimatavtryck.”

Största vinsten som Mikaela ser med att ta in Mestro är att de nu får kontroll över hur energianvändningen ser ut i verkligheten och att de kommer få tydliga och riktiga värden att arbeta med. 

“Med Mestro har vi ett effektivt och smidigt system som hjälper oss att kartlägga hur verkligheten ser ut, dvs. fånga upp energibovar och ge oss indikationer på var vi bör sätta in energibesparingsåtgärder. Det är för oss en oerhört viktigt del i planen på hur vi ska nå våra hållbarhetsmål.”

Samarbetet mellan Mestro och Sehlhall har bara börjat, men Mikaela ser redan fram emot fortsättningen. 

“Ibland när man ska testa nya system låter det alltid så smidigt, men sen… Så var det inte med Mestro. Genom deras fastighetsmall var vi uppe på nolltid. Nu ser jag fram emot att dela rapporter med vår ledningsgrupp för att för att fortsätta arbetet med att skapa och förvalta Sveriges mest hållbara omsorgsfastigheter. Sen är jag säker på att Mestro har fler funktioner som kan bli intressanta att koppla på för oss i framtiden när vi är redo för det.”

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe