Solelen går som tåget – men hur bra är rälsen?

Vi lever i solenergins tid. En tid av innovation, ambition och föränderliga förutsättningar. Den tekniska utvecklingen har blivit tillräckligt sofistikerad för att inte bara göra solceller till en hållbar affär, utan en lönsam. Solelen går med andra ord som tåget men är vi säkra på att vi lagt tillräckligt bra räls?

Soliga nyheter

Europeiska Unionen består av 27 medlemmar. 18 av dessa slog mellan maj och augusti  nya rekord i sin solelproduktion. Faktumet att så mycket solel producerades att EU kunde reducera sina kostnader för gasimport med 29 miljarder, en siffra som samtidigt kan ses som ett ekonomiskt underminerade av Rysslands geopolitiska spel. 

Mellan 2020 och 2021 ökade den totala effekten av solceller i Sverige med 46 procent, en siffra som vittnar om en minst sagt lovande riktning. En chockhöjning av elpriser, oro inför kriget och ett ökat engagemang för miljön har gjort att solcellsproducenter, som redan tidigare haft uppskalningstakt på 60-80 procent per år, nu ser en ökad efterfrågan. En efterfrågan som inte bara syns i Sverige utan över hela Europa.

Olika myndigheter har olika prognoser om hur mycket mer solel vi i Sverige kommer producera. Energimyndigheten tror att vi år 2050 kommer leverera 8-11 TWh medan Svenska Kraftnät tror att siffran kan uppgå till hela 28 TWh. Vilken roll solelen kommer spela är med andra ord inte helt lätt att säga. Något som går att säga är att rollen kommer att växa. 

Samtal för att mildra växtvärk

Och det som sig bör! I jämförelse med våra europeiska grannar spelar nämligen solelen en mindre roll i vår energibas. Solelen står idag för en knapp procent av landets elproduktion, att jämföras med Danmarks 3 procent och Tysklands 10 procent. Detta bör inte nödvändigtvis betraktas som ett misslyckande utan som en minst sagt spännande utvecklingspotential. Men för att denna potential ska kunna utnyttjas – för att solelen ska få en större plats i den svenska elbasen – krävs mer än nya beställningar. Det krävs nya samtal.

Samtal som inte bara berör samtidens utmaningar, utan framtidens. Vi behöver prata om sättet vi kombinerar jordbruk och solenergi. Vi behöver tala om hur solceller ska anpassas till trubbigare terräng, inte bara till landets södra platta delar. Vi behöver tala om beskattningen av egenanvänd solel och kraven på överföringens nätkoncession. Vi behöver diskutera produktionen av solceller, vart den kommer ifrån och hur vi säkerställer arbetsförhållanden som ligger i linje med en svensk standard. Men precis som att du inte börjar bygga ett hus utan en bottenplatta, behöver vi kanske först säkerställa att den digitala infrastrukturen håller inför färden vi tycks vara redo att påbörja.

För det är vår i solelens förlovade land och nya installationsbolag slår likt maskrosor dagligen upp ur marken. Detta är bra men hur kan vi säkerställa att uppföljningen de tillhandahåller är en tillräckligt bra räls för solelens resa framåt? För utan en aktiv uppföljning blir solpanelerna på taket i värsta fall symboliska. 

Enkelheten segrar alltid

Det svenska fastighetsbeståndet synliggör både möjligheterna och de strategiska pucklarna på solelens resa framåt. Takets platta terräng och ofta osynliga närvaro i människors liv är en fantastisk plats för energiutvinning. Men för att denna utvinning ska fungera smidigt behövs ett lika smidigt sätt att utvärdera solcellernas effekt. 

Föreställ dig en fastighetsägare med ett progressivt förhållningssätt till framtidens energilandskap. På 50 av sina fastigheter har solceller installerats. Detta är bra. Men solcellerna kommer från olika tillverkare med unika växelriktare och egna system för uppföljning. På toppen av detta erbjuder mjukvarubolagen en bred variation av dataupplösning. Insamlingen, bearbetningen och presentationen av solcellsdata är något fastighetsägaren behöver för att kunna utvinna en förståelse för sin egen produktion. Vad fastighetsägaren inte behöver är att hämta denna förståelse från en mängd olika platser, med en varierande grad av upplösning. Att detta ofta är fallet resulterar i en splittrad förståelse som försvårar strategiska åtgärder. 

Att föregå med gott exempel

Bolag som LUMA Energy bygger sin verksamhet på tron att uppföljningen av solelsproduktionen är lika viktigt som solcellerna själva. Utöver att utveckla solcellsanläggningar har företaget profilerat sig genom att samla in data från alla aktuella växelriktare på marknaden, varpå de analyserar och presenterar datan på en och samma plats, detta utan att någonsin kompromissa med dataupplösningen. Detta erbjuder fastighetsägaren en plattform av fullständig översikt och en sådan är nödvändig för att kunna fatta strategiska beslut, inte bara om framtida solcellsanläggningar utan om sin egen elhandel. Det är att göra solenergi enkelt och enkelt måste det vara för att kunna utvecklas.

Framtiden kommer ställa krav på fastighetsägare, detta då vi befinner oss i ett kulturellt paradigm där vi tillsammans tagit sikte på en hållbar energianvändning. I fallet solenergi handlar detta om en skyldighet att kommunicera hur, var och när du använder din solel. Detta kräver insikter, insikter som LUMA Energy erbjuder sina kunder. Denna typ av sömlös integrering, som nu även tillhandahålls i Mestro Portal, är nödvändig för att möjliggöra solelens tillväxt. En oumbärlig tillväxt, inte bara för fastighetsägaren utan alla som vill leva i ett förnybart energilandskap. 

Det vill vi. Oavsett vilken väg vi tar och hur lång resan förväntas bli, vill vi alla till ett hållbart energiläge och i ett sådant måste solenergin finnas. I en tid där elmarknaden präglas av osäkerhet och alla uppmuntras energieffektivisera, får vi inte glömma bort att effektivisering bara är ett vackert ord utan uppföljning. Samma sanning kommer prägla morgondagens energiläge. Därför måste uppföljningen utvecklas i samma takt som solcellerna. Vi måste ta sikte på en digital infrastruktur som maximerar solcellernas nytta. 

För om vi inte vågar sikta tillräckligt högt kommer vi troligtvis missa solen. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe