Partnerskap

Partnerskapets soliga sida – Möt LUMA Energy

Mestro arbetar hela tiden utifrån idén om att utvecklingsarbetet är en del av produktens existensberättigande. Vi erbjuder med andra ord inte en statisk produkt utan en tjänst som hela tiden förädlas. Och denna tjänst har precis blivit smartare, mer sofistikerad och mer än något annat – soligare. Detta genom samarbetet med vår nya partner, LUMA Energy.

LUMA Energy är inte ditt vanliga solcellsbolag. Utöver att vara helt rätt positionerat i en tid där alla hungrar efter förnybar energi, lutar sig bolaget mot idén om att kompetensen i uppföljningen måste motsvara solcellernas enkla genialitet. För att kunna utnyttja solenergins fulla potential behöver du med andra ord en förståelse för din egen produktion. En förståelse kunder nu även kommer kunna finna i Mestro Portal. Låt oss berätta om hur och varför dröm blev till verklighet och LUMA Energy blev en del av Mestro Portal. 

Framtidens energikälla

Förnybar energi är framtiden. Oberoende av ideologisk utgångspunkt, oavsett uppskattning om hur lång tid det kommer ta, så rör vi oss mot ett energilandskap där solelens roll kommer vara central. Den svenska tillväxttakten visar inga tecken på att sakta ner och tur är det! Det finns nämligen inga vägar mot våra klimatmål som inte kantas av en expansion av den förnybara energin. 

Många fastighetsbolag delar denna uppfattning och har under de senaste åren monterat solcellsanläggningar på sina tak. Men som fastighetsägare har du ofta olika typer av solcellsanläggningar förlagda på olika fastigheter på olika platser i landet. Varje anläggning är kopplad till ett mjukvarubolag som samlar in, bearbetar och presenterar datan för fastighetsägaren. Detta sker ofta i en egenutvecklad portal eller applikation, till för att erbjuda den viss översyn. Efter ett visst antal anläggningar med ett visst antal uppföljningssystem, blir det snart en heltidssyssla att utvärdera din solelproduktion. 

Att gå från krångligt till solklart

Om en fastighetsägare vill koppla upp sina anläggningar i Mestro Portal behövs en egen integration för varje mjukvarubolag. För vissa är detta att föredra men för de flesta med ett antal mjukvarulösningar innebär det alltför ofta både extra krångel och kronor. Genom att ta del av LUMA Energy-lösningen samlas alla ens anläggningar i en och samma uppföljningstjänst. För genialiteten i LUMA Energys produkt ligger i den mångsidiga avläsningen. Genom att samla in data från alla olika typer av växelriktare kan de till skillnad från sina konkurrenter samla kundens uppföljning på samma plats. Utöver detta erbjuder företaget marknadens mest högupplösta data, något som i fallet solel blir viktigt då insikterna som följer ofta är absolut nödvändiga för att fatta strategiska beslut om hur din framtida solelproduktion ska se ut. 

Genom att denna lösning kopplas till Mestro Portal får användaren en tydlig uppfattning om hur mycket solel man producerar. I kombination med egna undermätare för använd solel och nätbolagets mätning av den sålda solelen (som går ut på det gemensamma nätet) utrustas användaren med ett kraftigt analysverktyg. Denna typ av översikt, vid sidan av ens övriga uppföljning av el, värme, vatten, etc., erbjuds användaren insikter nödvändiga för att fatta strategiska beslut, inte bara om framtida solcellsanläggningar utan om sin egen elhandel. 

På toppen av detta erbjuder LUMA Energy ett larm. Givet deras högupplösta data märker de omedelbart om någon av kundens anläggningar underpresterar och agerar därefter. Detta innebär att en kund som tidigare hade varit tvungen att förlita sig på följande månads faktura/avläsning för att lära sig att resultatet var sämre än förväntat, nu istället får ett larm i realtid. 

Strålande enkelt

I vår gemensamma strävan efter mer förnybar energi måste väg banas för en smidig expansion. Genom LUMA Energys produktsvit och dess numera naturliga plats i Mestro Portal har solenergi aldrig varit smidigare. Hög dataupplösning, samlad och smidig uppföljning och ett system som omedelbart säger ifrån om något inte fungerar som det ska. 

I Mestro Portal kommer solel blir en lika naturlig punkt för avläsning som el och vatten, något som kommer förenkla allt från rapportering till kostnadsanalyser. För på vår resa mot ett hållbart energilandskap behöver lösningarna inte bara vara smarta – de måste vara enkla. 

Och det blir inte mycket enklare än såhär. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe