Strategisk hållbarhetsrådgivning

Strategisk hållbarhetsrådgivning – Ett länge efterlängtat steg i våra kunders hållbarhetsresa

Mestro har i över 18 år arbetat för att effektivisera energianvändningen i våra kunders fastigheter. Under åren har mycket förändrats. Möjligheterna har blivit fler men det har också utmaningarna i form av både ökade regulatoriska krav och volatila energipriser. För att kunna tillgodose fastighetsägares behov har vi därför valt att ta nästa steg i vårt kunderbjudande. Från och med idag kommer Mestro erbjuda strategisk hållbarhetsrådgivning.

För 18 år sedan var energiuppföljning huvudsakligen ett sätt att minska kostnader – att identifiera kostnadstoppar, analysera de bakomliggande orsakerna och genom riktade åtgärder reducera kostnadsposten. Att minska kostnader är fortfarande en viktig del av verksamheten men idag har en uppföljningsplattform fler användningsområden. Detta kanske främst för att vi idag har tillgång till mer omfattande och mer högupplöst data. Data som har potentialen att transformera kundens energiarbete.

Energidata som både morot och piska

Det är 73 månader kvar till 2030, året till vilket vi har förlagt många av våra hållbarhetsmål. Detta innebär att trycket på fastighetsägare har ökat, att behovet av både korrekt och högupplöst data blivit större. Vi satte oss ner med Camilla Lindberg, Sustainability Manager på Mestro, för att få en bättre förståelse för relationen mellan energidata och hållbarhet. 

“Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål har utgjort en kraftfull drivkraft för förändring inom EU:s regulatoriska ramverk. Detta har medfört en ökning av kraven på bolagen att inte bara anta en hållbarhetsinriktning utan också att noggrant och transparent rapportera om deras påverkan på miljön och samhället. För att möta dessa utmaningar har företagen blivit allt mer beroende av omfattande och högupplöst energidata.

I denna strävan mot hållbarhet har gröna lån blivit en lockande möjlighet. Genom att engagera sig i energieffektiviseringsprojekt och investeringar i förnybar energi, kan företagen inte bara minska sin miljöpåverkan utan också ta del av finansiella incitament som erbjuds inom ramen för gröna lån. Denna ekonomiska dragkraft fungerar som en ytterligare drivkraft för företagen att intensifiera sina strategiska insatser inom energiarbetet.

Det är tydligt att denna utveckling mot en mer hållbar ekonomi och användningen av gröna lån är en positiv trend. Samtidigt har takten i vilken denna omvandling skett varit snabb, och många företag ser nödvändigheten av att förstå sin egen data. För att framgångsrikt anpassa sig till de nya regulatoriska kraven och dra nytta av gröna lån, krävs en noggrann hantering och analys av energidata för att kunna fatta informerade beslut och driva hållbarhetsinsatser framåt. Och det är där Mestro har en unik roll att spela.”

Affärsutveckling i linje med tiden

Mestro lanserar nu en strategisk hållbarhetsrådgivning med betoning på att analysera kundens behov och vägleda dem mot åtgärder för att uppfylla EU:s regulatoriska krav. Erbjudandet som presenteras är unikt då rådgivningen utgår ifrån energi- och hållbarhetsdata som Mestro samlar in, analyserar och korrigerar för högsta möjliga korrekthet. Värdekedjan har i och med rådgivningen nu utökats för att kunna erbjuda ett naturligt nästa steg för kundens energiinsatser. 

“Det brukar sägas att summan är större än summan av delarna. Vi sitter som bolag i en unik position där vår erfarenhet och kompetens när det kommer till energidata, tillåter oss identifiera kundens samlade möjligheter. Precis som en dirigent förstår varje instruments roll i den enskilda melodin, har Mestro möjligheten att förstå hur kombinationen av energislag, mätarstruktur, undermätning, taggning och samlad fastighetsinformation spelar roller i kundens effektiviseringsarbete. Det är en förståelse vi vill använda för att vägleda kunden framåt.“

Den strategiska hållbarhetsrådgivningen kommer utgå ifrån en omfattande workshop för att analysera och identifiera både kundens behov och målbilder . Efter genomfört arbete kommer Mestro leverera en rapport med rekommenderade åtgärder, samt en aveny för att uppnå dessa genom ett eller flera av Mestros partnerbolag. 

“Syftet med detta format är att genom de föreslagna åtgärderna rusta kunden för de kommande regulatoriska kraven inom EU och Sverige, där fastigheter inom vissa energiklasser riskerar att stöta på utmaningar i samband med försäljning och uthyrning. Fastighetsägare står inför en mängd potentiella åtgärder, men det kan vara en komplex uppgift att identifiera vilka åtgärder som skulle ha störst påverkan. Genom denna typ av rådgivning kan vi rangordna åtgärderna hierarkiskt för att tydliggöra deras potential att driva fram förändringar med störst påverkan.”

Kommunikation och erfarenhet

Den strategiska hållbarhetsrådgivningen kommer erbjudas genom avdelningen Customer Success, till både nya och befintliga kunder. Genom sin mångåriga erfarenhet av att bistå kunden i sitt energiarbete, från uppkoppling till välplanerade åtgärder, är Customer Success-avdelning bäst rustad för att kunna växla upp kundens energiarbete. 

Denna erfarenhet i kombination med en informerad kommunikation med kund, kommer att erbjuda ett hållbarhetsarbete som utgår ifrån insikter hämtade i data. För med 2030 runt hörnet är det just i data vi måste börja. Annars riskerar hållbarhetsarbetet att bli tandlöst i en tid som kräver ett effektivt och realistiskt klimatarbete. 

“Genom denna tjänst erbjuder vi kunden en väg framåt. Och framåt måste vi alla” avslutar Camilla Lindberg.  

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe