EUs Taxonomi Gränsvärden Sverige

Taxonomin är här: Kraven för att kalla din fastighet hållbar

Den omdiskuterade taxonomin är äntligen här. Regelverket för hållbara investeringar från EU trädde i kraft redan i somras, men det är nu vid årsskiftet som rapporteringen startar. Det svenska gränsvärdet för energiprestanda i byggnader publicerades nyligen och här berättar vi mer om det. Plus hur Mestro kan hjälpa dig att ta kontroll, såklart!

Förordningarna som kommer med EU:s taxonomi måste tolkas och appliceras av respektive medlemsstat och nu har branschorganisationen Fastighetsägarna fastställt ett gränsvärde för den svenska marknaden. Gränsvärdet bestämmer vad som får klassas som “hållbart” byggnadsmässigt. Byggnaden ska tillhöra de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv (de exakta talen finner du i Fastighetsägarnas rapport här) eller tillhöra minst energiklass A i energideklarationen. Detta gränsvärde omfattar byggnader uppförda innan sista december 2020, nyare byggnader ska använda sig av granskningskriterierna som gäller vid fövärvstidpunkten. 

Ta din analys till nästa nivå med energideklarationsdata

Detta kommer såklart ställa högre krav på framtidens förvaltning av fastigheter. Men kanske till det bättre? För vi kommer till din undsättning. Nu kan du nämligen se data från dina energideklarationer, helt automatiskt inlästa, i Mestro Portal. Ja, eller först måste du ge oss ett godkännande för era fastigheter, men sen så! Det gör det lätt för dig att analysera och ranka dina fastigheter utifrån bl.a. Energiklass och primärenergital. På så sätt får du har stenkoll på vilka av dina fastigheter som klarar sig ovanför den nya ribban. Smart va?

Kan fler saker ändras i och med taxonomin?

Taxonomin är en del av EU Green Deal, som är som ett lexikon för investerare att hänga med i omställningen till en hållbättre framtid i linje med både Parisavtalet och FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Taxonomin introducerades i somras och kommer att kunna användas och sanktioneras från 1 januari 2022. Syftet är för att guida investerare i vilka byggnader och därmed vilka investeringar som har en mer positiv inverkan på klimatet och miljön. Men det finns också planer på att eventuellt inkludera social hållbarhet i taxonomin. 

Kort sagt är det ett regelverk, som liksom vårt klimat och situationen kring det, kommer att utvecklas. Vi på Mestro hoppas på att det kommer ge än mer tydlighet och därmed lättare för alla att göra rätt. Och visst blir det upp till bevis, för den 1 januari får vi reda på mer om hur Sverige har valt att agera och vad den nya lagen kommer att innebära. Minst sagt spännande!

Läs gärna Fastighetsägarnas nyhet kring det nya fastställda gränsvärdet här >>

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe