”100 % grön” en urlakad nyans – kanske dags att bekänna färg?

Föreställ dig att ett bud med varor stannar utanför din port eller garageuppfart. På fordonet läser du “Denna leverans går på 100% förnybar el”. I en samtid präglad av miljömedvetenhet och hållbarhetstänkande blir det allt viktigare att sticka ut. Detta görs allt oftare genom användningen av hyperboler - överdrifter till för att förtydliga ett koncept. Att kasta sig med termer som 100% grön el har tidigare varit relativt oproblematiskt men tiden förändras och vi med den.

Är det verkligen så enkelt att påstå att elanvändningen är 100% fossilfri? Nej, vi ska inte peka ut några företag i denna text – men håll i dig, för här kommer en förklaring av vad som faktiskt ligger bakom detta uttryck. Och ja, det är smutsigare än vad du tror. Häng med!

Köpa grönt på kredit

Att närma sig frågan om gröna hyperboler är inte helt lätt men av pedagogiska skäl är en givande utgångspunkt begreppet ursprungsgarantier. När elmarknaden avreglerades 1996 infördes detta system, inte så mycket för att kunna spåra elens ursprung utan snarare för att kunna erbjuda ekonomiska incitament för producenter av förnybar el.

Som namnet föreslår ska ursprungsgarantier garantera elens ursprung. Dessa garantier utfärdas för alla typer av elproduktion och är idag det system som används för mätning av energimix och elkällor. För varje MWh el som produceras skapas en ursprungsgaranti som en referens till källan för den producerade elen. För tydlighetens skull; ursprungsgarantier är helt frikopplad från den faktiska elen du får i ditt eluttag. Den är istället kopplad till en specifik elproduktion.

Det engelska namnet, renewable credits förtydligar funktionen, där en kredit ges tillbaka till producenten av den förnybara elen. Det är i all enkelhet en kreditnota som kan användas för att i ett senare skede få mer betalt. En fin tanke, inte sant? Men det blir mer komplicerat…

Ursprungsgarantier handlas på en gemensam europeisk marknad och har ett bäst-före-datum på ett år. Att du köper solel i Sverige betyder alltså rent krasst att det någonstans i Europa, någon gång under det senaste året har producerats solel. Det betyder inte att det är solel som tänder din sänglampa på kvällskvisten. Det finns med andra ord inget verkligt släktskap mellan elen du köper och elen du använder, bara en relation á la debit och credit i elbolagets årsvisa bokslut.

Så vad betyder det?

Det betyder kort och gott att det sker en handel bakom din egen handel med elbolagen. Det betyder också att en elbil som laddas vid en elstolpe mycket väl kan laddas med el genererad av polsk kolkraft (givet den gemensamma europeiska marknaden). Säg att en ”miljötaxi-tjänst” laddar sina fordon med el och att elen går via ett elbolag som garanterar 100% grön el, så kan denna el fortfarande producerats genom t.ex. kolkraft men elbolaget har köpt motsvarande mängd gröna ursprungsgarantier.

Något som komplicerar situationen ytterligare är faktumet att köpet av en ursprungsgaranti inte nödvändigtvis innebär att producenten producerar mer grön el. Detta då en ursprungsgaranti kan byta ägare många gånger innan den slutligen annulleras. En ursprungsgaranti har med andra ord en bestämd livslängd men kan under detta liv köpas och säljas flera gånger och för varje köp uppstår en ny möjlighet till grön rapportering. Producenten av den gröna elen kan säga titta jag kör på grön el, sen sälja ursprungsgarantin till någon som kan repetera samma fras. En dubbelräkning, ja som vilket värdepapper som helst.

På nationell nivå blir detta problem påfallande tydligt. År 2020 såldes 95% av all vår inhemska el som förnybar eller grön, detta trots att vi samma år kunde se att drygt 40% av den genererade elen kom från kärnkraften (som inte klassas som förnybar).

Så vad pratar vi om när vi pratar om grön kommunikation? Vi kanske huvudsakligen talar om en vilja att framstå som grön och hållbar, detta av den enkla anledningen att det som samhälle är vår delade ambition. Men verkligheten är som så många gånger tidigare mer komplex och kräver både förtydligande och nyanserande.

Men det finns en ljusglimt…

Det finns idag bolag som erbjuder kopplingen mellan avtalen och elen i uttagen. Ett sådant är uppstickaren Renbloc som genom sin tjänst tillåter kunder att se precis vad som genererat elen de faktiskt använder. Kanske inte till allas nöje, kanske främst då Renblocs programvara demonstrerar hur flyktig den gröna kommunikationen faktiskt kan vara. Med denna tjänst tillåts kunden fatta informerade beslut om sitt energiförfarande.

Även om företag tillåts slänga sig med hyperboler och missvisande uttalanden om elen de levererar, finns det även här gränser där verkligheten gör sig påmind. Företag har bötfällts för en kommunikation som i allt för hög utsträckning misslett kunden om den enskilda produktens klimatpåverkan. Arbetet för att säkra klimatets välmående kommer av många olika skäl framöver formaliseras och förtydligas för att säkerställa dess effekt. Framtidens energi kommer nämligen behöva bli grön, inte bara inslagen i grönt papper. Så nöj dig inte med att produkten framför dig ser fin ut – skaka och kläm lite på den.

För hållbarhet är bara ett ord utan det hållbara agerandet.

Genom ett samarbete med Renbloc har Mestro Portal utvecklats. Vi har valt att implementera data från Renbloc i det befintliga gränssnittet, skräddarsytt för att göra våra kunders hållbarhetsrapportering enklare. Under Faktiska Utsläpp i Mestro Portal får kunden tillgång till den riktiga energidatan och på så sätt också en bättre förståelse för sitt koldioxidavtryck.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe