Camillas COP26: Energin är central för hur vi ska kunna nå målen

Stora förhoppningar och minst lika stora rubriker kantade eventet COP26 som gick av stapeln i Glasgow nyligen. Skulle länderna kunna enas? Och vad skulle bli planen framåt? Mestros egna Camilla Lindberg var på plats och berättar här om sina spaningar från årets största klimatkonferens.

“Det finns nog inget som jag tänker så mycket på som klimatförändringar och deras konsekvenser. Med en femårig utbildning i miljövetenskap i bagaget kan man nog kalla mig insatt. Jag var därför rejält laddad och spänd att i år få åka och vara med i händelsernas centrum. Min ackreditering gav mig tillgång till den blå zonen där de politiska förhandlingarna skedde, men jag var faktiskt mest i den gröna zonen som var öppen för allmänheten. I den kunde man hitta utställningar, filmvisningar och event från aktörer kopplade till COP eller klimatförändringar på olika sätt. 

Och när jag står där blir det väldigt tydligt: energin är livsviktig för oss. Men också farlig. Den är helt enkelt väldigt tung och central för vår framtid. För vi kan inte leva utan den – och det krävs enorma krafttag för att göra utvinningen och förbränningen av energikällor mer klimatvänliga och hållbara. Framsteg gjordes, under ‘Energy day’ den fjärde november presenterades till exempel Global Clean Power Transition Statement där investeringen i kol lovas upphöra samt en uppskalning upp rena energikällor så att en rättvis övergång kan ske och kol ska fasas ut – löftet har 77 undertecknare. Även Beyond Oil and Gas Alliance skapades där Sverige är en kärnmedlem och alliansen strävar efter att leverera en hanterad och rättvis övergång bort från olje- och gasproduktion.  

Men bakom de här besluten som ska flytta berg och bereda ny mark för oss och vår framtid ligger en enorm mängd data. Datainsamlingen och analysen är även den en grundsten för att kunna fatta några som helst välgrundade beslut kring klimatförändringarna. Ju mer data och information som går att samla in och analysera, desto större förståelse för ett systems mekanismer och funktioner skapas och då kan även bättre beslut fattas. 

Camilla utanför en av konstinstallationerna utanför den gröna zonen vid Scottish Science Center.

Min upplevelse av COP26 präglas av blandade känslor. Det fanns mycket hopp och stora förväntningar på att äntligen vända den här skutan. Pandemin visade oss att nationer kan genomföra plötsliga drastiska åtgärder ifall det är det som krävs – och det fanns en känsla av sammanhållning på plats. Men det var också mycket frustration, när vår tids ödesfråga råkar vara så pass komplex som klimatförändringarna ändå är kanske det är förståeligt. Det var stor frustration kring vem som ska göra vad? Vem har mest ansvar? Och främst en känsla av att vi egentligen inte har tid för långdragna diskussioner kring detta utan att det krävs aktion – och den skulle ha skett igår.   

Jag lämnade Glasgow med en känsla av att Mestro spelar en liten, men ack så viktig roll i att skapa mer en hållbar värld genom att på ett enkelt sätt möjliggöra energiuppföljning och analys. För med mer energidata kan vi, tillsammans med våra kunder, ta ännu mer välgrundade beslut. Och kanske faktiskt bidra till att nå målen? Jag hoppas det, verkligen.” 

Camilla Lindberg, 
Customer Success Manager på Mestro

COP26 är en internationell klimatkonferens som gick av stapeln i Glasgow, Skottland den 31 oktober-13 november 2021. COP står för Conference of the Parties och hänvisar till parterna i FNs klimatkonvention UNFCCC. Årets klimatkonferens var den 26:e i ordningen och på agendan stod att säkra global netto nollutsläpp till 2050 samt att hålla max 1,5 graders uppvärmning inom räckhåll.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe