Energitrappan

Fira elens dag med Energitrappan!

Ja varför inte? När någon kommer upp med den briljanta idén att bygga en trappa som steg för steg leder till energieffektivitet så förtjänar det att firas. Och när kalendern säger elens dag är förutsättningarna för bra för att vara sanna. Låt oss för en stund lämna höga elpriser och stormigt väder bakom oss för att fira in det nya året med en mer effektiv energianvändning.

För en sådan ligger i allas vårt intresse. Det är ett sätt att sänka kostnader, ett sätt att ligga i linje med juridiska krav och riktlinjer men kanske mest av allt är en effektiviserad energianvändning en av hållbarhetspusslets viktigaste bitar. Kanske var det därför Evolution Center i Eskilstuna, en verksamhet som drivs av Eskilstuna kommun, tog fram Energitrappan. Med konsulthjälp från Energikontoret i Mälardalen utvecklade Evolution Center en modell lika briljant som den var enkel – en väg mot mot landets delade mål: effektivisering.

I 5 steg förtydligar Energitrappan vilka åtgärder som krävs för att i slutändan effektivisera sin användning och på så sätt även reducera sina kostnader. Det handlar om att konstruera en sund ansvarsfördelning och att i flera led motivera och mobilisera organisationen. Med andra ord är Energitrappan en metod till för att strukturerat och systematiskt arbeta med energi; Och det behöver vi alla, om inte annat för att gardera oss mot höga elpriser. 

Men det är inte bara de höga elpriserna som gjort Energitrappan relevant, det finns ett stort antal regler och direktiv på plats. Den 4 december 2012 trädde energieffektiviseringsdirektivet i kraft, med syftet att uppnå ett mer hållbart energisystem och att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Hur detta ska genomföras beskrivs i Regeringens propostion men i korthet kan man säga energikrav ska finnas i viss offentlig upphandling, energieffektiviserande renoveringar ska ta plats i vissa statliga byggnader, det ska finnas strategier och information tillgängligt om energitjänster. 

På toppen av detta har vi även lagen om kommunal energiplanering, där för att tydliggöra hur kommuner i sin planering ska främja hushållningen av energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Detta är bra! Om inte annat för att det signalerar att energi är en fråga som inom offentligheten tas på stort allvar. 

Energitrappan och metoden den tillhandahåller, har varit så framgångsrik och lätt att ta till sig, så att den på senare tid också har anpassats för att nu vara lika tillämpbar för kommuner och regioner. Det som skiljer sig är några av verktygen som väntar på trappans respektive steg. Något som inte skiljer sig är uppföljningens roll i processen – det är där Mestro kommer in. 

För elens dag är ett utmärkt tillfälle att belysa ett antal välsmakande faktum. Att Energitrappan har en självklar och effektiv plats i ett offentligt Sverige där energieffektivisering tas på stort allvar. Att ta frågan på allvar är att sätta tydliga mål, mål som utan uppföljning bara blir symboliska. Därför är det tur att Mestro inte bara kan utan älskar att arbeta med kommunala bolag och myndigheter. För med sitt stora antal och enorma utrymmen, är det där den eftertraktade pusselbiten bor – nyckeln till sann förändring i det svenska energilandskapet. 

När elens dag nu fyller sitt första decennium är det därför passande att temat är just energieffektivisering. Energiföretagen vill lyfta hur bra den svenska elen är och hur viktigt det är att effektivisera användningen av den. När du imorgon vaknar efter dagens firande – kom därför ihåg att Mestro finns här för att hjälpa dig med just detta. 

Att samla in, analysera och visualisera er användning i linje med Energitrappans riktlinjer, regeringens direktiv och lagar om energiplanering. Det är det bästa sättet att möjliggöra er resa framåt. Mot energieffektivisering, kostnadsbesparing och hållbarhet – en plats där vi alla vinner. 

Sugen på att veta mer?

Du kanske redan vet vad som krävs men undersöker vilket system som passar bäst för just er portfölj. Boka en kostnadsfri demo där vi visar kraften i Mestro Portal och hur ni du kan använda energiuppföljning till din fördel!

*Energitrappan är framtagen av Energy Evolution Center, Eskilstuna kommuns energi- och klimatrådgivning och Energikontoret Mälardalen.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe