IMD eller energieffektiviserande åtgärder?

I linje med EU:s direktiv om energieffektivisering existerar det i Sverige idag ett antal krav på införande av individuell mätning och debitering i flerbostadshus. Under sommaren 2021 och 2022 konkretiserades både lagkravet och giltiga undantag till IMD-kravet. Det är något av en labyrint och för en fastighetsägare brukade det inte alltid vara glasklart vad som gäller. Vi säger brukade – för på andra sidan denna text finns inga otydligheter.

Vad är egentligen IMD?

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje enskild lägenhets energianvändning mäts och att den boende betalar för sin egen användning. Detta kan göras för vatten, el, värme och gas. IMD stiger ur EU:s direktiv för att effektivisera det europeiska energilandskapet, Energy Efficiency Directive (EED). Enligt EED är IMD ett sätt att minska flerbostadshusens energianvändning. 

Idén är att om debiteringen ligger på individuell nivå kommer incitamenten för en reducerad användning att öka, främst för att ambitionen för besparing flyttas närmare användaren. Om du betalar samma statiska avgift till en förening varje månad blir släktskapet mellan långa varma duschar och ökade kostnader mer avlägset. Om varje minut i duschen innebär en högre kostnad blir kanske duscharna kortare. Ja, du förstår…

Nya krav på IMD

IMD är inte bara en riktlinje, det finns konkreta krav. Den första juli 2022 kom nya regler på plats som påverkar hur många fastighetsägare som behöver förhålla sig till kraven om tappvarmvatten. Detta är ett tillägg till regler från 2021 som avhandlade IMD-krav för både värme och tappvarmvatten. Låt oss sammanfatta dessa!

  • Först och främst ska IMD på tappvarmvatten installeras i all nyproduktion (alla fastigheter där bygglovet utfärdats efter 1:a juli 2022). Men detta gäller inte värme, bara varmvatten. 
  • IMD på tappvarmvatten ska installeras i alla lägenheter i alla befintliga flerbostadshus som genomför renovering/ombyggnad/nyinstallation av tappvarmvatten. Vad som definierar en ombyggnad kan man läsa sig till på boverkets hemsida.
  • IMD för värme ska installeras i de flerbostadshus med sämst energiprestanda. I dessa fastigheter är sannolikheten högre att investeringen ska väga upp kostnaden för installationen. Med andra ord kommer energibesparingen i sänkt innetemperatur spara mer pengar än vad som krävs för att installera IMD.

Kraven på IMD av värme gäller flerbostadshus med ett primärenergital högre än

  • 180 kWh/m² och år i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten län.
  • 200 kWh/m² och år i alla övriga län. 

Vilka är undantagen?

Med eller utan IMD är målet detsamma – en reducerad energianvändning. Därför finns det undantag, åtgärder som gör att IMD inte behöver installeras. 

  • Energieffektiviserande åtgärder som reducerar användningen är ett undantag till kravet på IMD av värme. Myndigheten som hanterar frågor om undantag är Byggnadsnämnden. De specificerar att åtgärder som resulterar i att byggnadens energiprestanda blir bättre än gränsvärdet för krav på IMD värme, är att betrakta som giltiga för undantag. Det handlar alltså om riktade åtgärder som resulterar i ett primärenergital på rätt sida ovanstående gränsvärden. 

Vilka är då åtgärderna? Det är inte alltid lätt att svara på givet att olika fastigheter har olika möjligheter. Det kan handla om justeringar av värmesystem, effektiviserad ventilation eller installation av solceller. Energirådgivare kan genom olika analysmetoder hitta konkreta åtgärder för en specifik fastighet. 

  • Ett annat undantag baseras på installationens tekniska genomförbarhet. När det kommer till IMD av värme finns det många uppvärmningssystem som helt enkelt inte går att dela in på lägenhetsnivå. Andra värmesystem kan vara byggda på ett sätt som gör det väldigt svårt att hitta lämplig mätutrustning. Både dessa anses vara giltiga undantag till kravet på IMD för värme. 

  • För både värme och tappvarmvatten existerar ett undantag där installationen skulle förvanska värdefulla byggnader. Det är med andra ord inte alltid möjligt att installera ett IMD-system utan att påverka en fastighets kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

  • Om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga miljöbesparingar.

Åtgärder för att effektivisera en fastighet

Om en fastighetsägare undantas kravet på IMD för värme och tappvarmvatten för att denna har för avsikt att energieffektivisera sin fastighet, så ska åtgärden vara genomförd före den 1 juli 2023 eller den 1 juli 2026 om det görs i samband med en redan planerad ombyggnad. Det gäller med andra ord att arbeta fort och kanske viktigaste av allt; arbeta rätt. Vilka åtgärder kommer ha störst inverkan på användningen?

För att besvara den frågan väljer många att luta sig mot en analys utförd av en energirådgivare, en yrkesgrupp som på många sätt kommit att byta skepnad. Ett bra exempel på en av dessa nya tidens energirådgivare är bolaget nolla_E, som genom användningen av en avancerad AI-modell hittar den bästa kombinationen av åtgärder för att i hög takt energieffektivisera den aktuella fastigheten. På så sätt kan fastighetsägaren få en nyanserad och aktuell förståelse för fastighetens möjligheter. 

De nya kraven fokuserar på värme och tappvarmvatten. Kravet ställs också på de byggnader som har sämst energiprestanda vilket gör att signalen är allt annat än otydlig – det ska effektiviseras där det gör störst skillnad. Detta gör att många fastighetsägare väljer att fokusera på att förbättra sin energiprestanda istället för att installera IMD för just värme. Vi har i denna text kallat detta för undantag, något som låter som att du slipper göra något viktigt. Det finns en poäng att nämna att om strategiska åtgärder reducerar en fastighets energianvändning, har man ofta uppnått samma resultat som installationen av IMD hoppas driva på. 

Framtidens IMD-krav

När vi talar om IMD talar vi huvudsakligen om krav för individuell debitering av värme och tappvarmvatten. Vilka krav som bor i framtiden är svårt att säga, kanske främst för att det inte alltid är glasklart i vilken utsträckning IMD-kraven är att betrakta som signalpolitiska eller som en framtida standard. Målet är för EU, Riksdagen och fastighetsägaren är detsamma; en mer energieffektiv fastighet. En fastighet kan se en reducerad användning vid installation av IMD av varmvatten, ibland upp mot 15-30%, men kvarstår gör faktumet att installationen ofta inte kommer vara den enda nödvändiga åtgärden. 

Fastigheter kommer behöva bli smartare, smidigare och mer effektiva med eller utan ökade krav på IMD. Och en förutsättning för att detta ska ske är att god förståelse för den aktuella energianvändningen. Detta kräver en aktiv uppföljning med högupplöst data och en effektiv visualisering. Det är vårt expertområde.

Så tveka inte att höra av dig om du har några som helst frågor om IMD och de rådande kraven på energieffektivisering.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe