Säg hej till LUMA!

Säg hej till LUMA Energy!

Alla hoppas vi på att hitta den rätta – partnern som får framtiden att kännas hoppfull och enkel. Vi på Mestro kan glatt rapportera att vi är nykära, ja helt tagna av möjligheterna som bor i produktpartnerskapet med LUMA Energy. Men för att bli en del av familjen måste även våra närstående få nosa på framtidshoppet. Se därför detta som en meet’n’greet, möjligheten att bekanta dig med ett av framtidens bolag.

Hej, vem är du?

Jag heter Carina Thyselius och är Produktchef för LUMA Plattform. Jag har jobbat ett år på LUMA men har en flerårig erfarenhet av att jobba med förnybara energilösningar mot B2B, fastigheter, industrier och den privata sektorn. Jag har ett passionerat intresse för miljö- och energifrågor och att arbeta med lösningar för en av vår tids största utmaningar – klimatfrågan. 

Berätta, vad sysslar LUMA Energy med?

LUMA Energy började sin resa som entreprenör och installatör av solcellsanläggningar på kommersiella fastigheter för snart 8 år sedan. Under dessa 8 år har verksamheten utvecklats till att se på hela fastighetens el-ekosystem och de möjligheter som finns för att gå från passiv konsument av el till att aktivt optimera hur energi produceras, lagras och används. Bra för miljön och för den sista raden. 

En nyckel till utvecklingen som skett är den mjukvaruplattform som har framtagits under dessa år. Från början ett sätt för oss att själva ha full kontroll på hur alla anläggningar som byggdes levererade och snabbt hitta och åtgärda eventuell fel och produktionsavvikelser. Våra kunder såg tidigt att det här var väldigt intressant att kunna följa och ville själva ta del av mjukvaran. Så började utvecklingen av det affärsområde som idag är LUMA plattformen.

Vi tror att det går att lösa klimatutmaningarna och samtidigt göra en riktigt bra affär för alla inblandade. Vårt syfte är att ändra sättet kommersiella fastigheter använder el så att vi tillsammans kan driva på övergången till en förnybar värld. Det gör vi genom att hjälpa fastighetsägare och deras hyresgäster att minska kostnader, öka intäkter och nå grön certifiering med förnybar el. Vi omvandlar fastigheter från passiva konsumenter till aktiva spelare på elmarknaden. 

När hörde ni första gången talas om Mestro?

Vi har hört om Mestro från våra kunder och ofta i ett sammanhang där de undrar om det är möjligt att samla övervakning och översikt i en portal, ett system för en komplett överblick. 

Vi har utvecklat en partnerstrategi där vi ser ett stort värde av att kroka arm med verksamheter som Mestro för att tillsammans öka kundvärde och bidra till insikt, medvetenhet och underlag för att aktivt agera i energifrågan.

Vad kommer vi kunna åstadkomma genom detta partnerskap?

Vi kommer kunna erbjuda det bästa av två världar från två företag som båda jobbar med att bidra till en omställning mot ett hållbart samhälle med hållbara fastigheter, med energi som vårt fokusområde. Genom att bygga insikt och kunskap om den egna energiförsörjningen ger vi tillsammans våra kunder en möjlighet att fatta smarta beslut och energioptimera sina fastigheter.

Vilken roll ser ni att solenergin kommer spela i den framtida svenska elmixen?

Det finns ett mål att Sverige 2040 ska ha 100% förnybar energiproduktion. 2021 var knappt 60% av den totala elproduktionen från förnybara källor – vatten, sol och vind. Ska målet med att nå 100% om knappt 18 år parallellt så behöver vi mer av alla förnybara elslag. Inte minst solel. Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential, både på byggnader och kanske framförallt mark att utöka produktionen av solel. Min spaning är att det kommer spela en signifikant roll, men att det behövs en tydligare nationell målsättning för framförallt utbyggnaden av storskalig solel i solparker så att det görs på ett hållbart sätt.

Där har ni det! Visst verkar LUMA vettig? Det finns så otroligt mycket mer att säga – tur är det därför att du kan läsa mer om vårt partnerskap i denna artikel. 

Solel kommer spela en allt viktigare roll då vi rör oss mot ett förnybart samhälle. Genom att kroka arm med en av marknadens hetaste och mest pålästa aktörer har möjligheterna att följa upp din solelsproduktion i Mestro Portal aldrig varit bättre. 

Har du fler funderingar om LUMA Energy eller partnerskapets utformning – tveka inte att höra av dig till oss!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe