Vilka är transportsektorns utsikter när det kommer till fossila bränslen?

Fossila energikällor får inte bli transportsektorns ändstation

Som art betraktat har vi varit minst sagt kreativa när det kommer till att hitta sätt att föra oss från en plats till en annan. Få sektorer förlitar sig i lika hög grad på fossila energikällor, samtidigt som lika få skriker lika högt efter innovativa alternativ. Vilka är transportsektorns utsikter och hur når vi till en plats där höga koldioxidutsläpp inte är priset vi alla betalar för att åka på bilsemester? Åk med, när vi spanar in framtidens transportsektor!

Så… Det finns goda och lite sämre nyheter och som alla vettiga överläggningar dikterar – dåliga nyheter först. Efter några års nedgång så steg de globala koldioxidutsläppen från transportsektorn 2021 och ökade med 8 % till nästan 7,7 gigaton koldioxid; Detta efter att många pandemirestriktioner hävdes och passagerar- och godstransporter återhämtade sig efter den ojämförliga nedgången 2020.  En överväldigande majoritet av dessa utsläpp kom från vägtrafik, en transportgrupp som under alla läsares livstid varit den största koldioxidboven i klassen. 

Motoriserade transporter är i högsta grad fortfarande beroende av oljeprodukter – detta huvudsakligen i förbränningsmotorer som drivs av flytande eller gasbundna drivmedel. Ofta görs det i energisammanhang en distinktion mellan användning och slutgiltig användning, där den sistnämnda innefattar allt från produktion, användning och kassering. Transportsektorn är beroende av oljeprodukter för 91% av sin slutgiltiga energi. Det är enligt IEA en nedgång på endast 3% från 1970 – detta trots alla innovationer och eldrivna fordon. Så elbilar i all ära men när det kommer till transportsektorn så har olja, bensin och diesel fortfarande minst sagt ett hårt grepp om utvecklingen. Men detta är förhoppningsvis en inte allt för långvarig sanning.

Det handlar inte bara om batterier

Vi har i en tidigare artikel diskuterat batteribranschens tillväxt, en ökad efterfrågan och produktion, i mångt och mycket stigen ur transportindustrins elektrifiering och batteriernas fordonstillämpningar. Många år av politiskt stöd har framgångsrikt ökat andelen elektriska och biobränsle-drivna fordon, ett tillväxt som inte visar några tecken på att sakta ner. Men mer forskning krävs…

Det handlar nämligen inte bara om smarta batterier – lika mycket handlar om att utveckla skalbara tillverkningsprocesser. För nästa generationens bilar och dess komponenter är bara en del, en annan är vad som händer när bilarna och batterierna ska kasseras. När det gäller att förbättra energitätheten, minska kostnaderna och förbättra säkerheten görs stora framsteg, men detta måste göras på ett sätt som reducerar användningen av metaller som t.ex. nickel och litium som det redan idag finns brist på. 

Tillräckligt stor för att spela roll

Trots allt detta utmärker sig transportsektorn på fler sätt än bara sina utsläpp – det är ett domän som mer än många profilerar sig genom vision och ambition. Och när en jätte till sektor vill ha förändring känner världen av det.

Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp elpriserna i Europa, vilket bl.a. återspeglar den stora osäkerheten när det gäller tillgång till fossila bränslen. Men denna kris har också höjt ambitionsnivån och stärkt den politiska viljan till att främja övergången till ren energi och att minska behovet av energiimport. På kort sikt har bristen lett till en ökad koleldad elproduktion men i det stora hela vittnar många av transportjättarnas beteende om en ökad insikt om kraven framtiden ställer. 

Om vi tittar på den svenska marknaden var 2022 ett rekordår när det kom till transportsektorns elektrifiering. Idag rullar lite drygt 450 000 laddbara fordon på vägarna, med ett genomsnitt under 2022 på 11 700 nya fordon varje månad. Intresset i stort tycks också stiga, något som blev tydligt när elbilsmässan eCarExpo i helgen slog publikrekord. Det finns många forskningsprojekt att vara hoppfull över, inte minst när det kommer till flygplans och fartygs bränslebehov. Många av dessa befinner sig i en prototypfas men vittnar om vilka möjligheter som bor i transportsektorns omställning. Fartyg som kan drivas av vätgas, ammoniak och metanol, flygplan med smartare vingkroppar och jetmotorer med en 20% lägre bränsleförbrukning. 

Hållbarhet i en bredare bemärkelse

Transportindustrins utveckling kommer präglas av hållbarhetsmål, om inte annat i form av lagkrav. I juni 2022 valde Europaparlamentet att stötta Kommissionens förslag om att förbjuda all nyförsäljning av bensin- och dieseldrivna bilar till 2035. Storbritannien har lagt fram samma förslag fast istället lyft året 2030. Detta är bra. Men transportsektorn är även en viktig spelare när det kommer social hållbarhet. En utbyggt och utvecklad kollektivtrafik är ett verktyg för att främja ekonomisk rörlighet, att kunna röra sig mellan jobb och bostad och träffa nära och kära. För många är frågan om transport en större fråga än drivmedel – det handlar om tillgång till sjukvård, mat och sysselsättning. 

Därför måste transportsektorn utvecklas i en dubbel bemärkelse. Trafiknät och rutter kommer behöva byggas ut, detta samtidigt som energianvändningen måste bli smartare. Sättet vi reser, sättet vi transporterar oss själva, våra varor, vårt avfall, ja egentligen allt, måste effektiviseras. För utan transportsektorns utveckling är våra hållbarhetsmål väldigt svåra att nå. 

På Mestro intresserar vi oss för energieffektivisering och när det kommer till transport måste vi, precis som med fastigheter, balansera våra aktuella och framtida behov. När rapporteringskrav skärps, när utsläpp studeras i flera led, behöver transportsektorn hänga med. För beroende på ett företags verksamhet är energianvändningen för transporter lika viktig att följa upp som elektricitet. 

Den politiska viljan tycks åtminstone i Europa finnas på plats, intresset för elbilar tycks bara växa och innovationstakten är hög när det kommer till nya lösningar. Men vi får samtidigt inte glömma att tillverkning och kassering av allt från bilar till flygplan också spelar en roll i sektorns omställning. En omställning som i mångt och mycket kommer forma den cirkulära ekonomi vi tillsammans tagit sikte på. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe