Full kontroll med automatiserad energiuppföljning

Framtidens hållbara fastigheter är bara några klick bort. Med automatiserad energiuppföljning ger vi dig möjligheten att ta kontroll över komplexa system av datapunkter. Ert ogenomträngliga dataträsk blir nu begripligt, vilket lägger grunden för er energianalys och boostar ert engagemang bland hyresgäster och medarbetare. 

Resultatet? En energioptimering som positionerar er i framkant av den gröna omställningen.

Låt Mestro bli kärnan i din energioptimering

Att göra rätt ska vara lätt. Just därför har vi tagit fram Mestro Portal för dig som vill automatisera fastigheters energiuppföljning. Vi samlar helt enkelt in hållbarhets- och energidata, analyserar och visualiserar den i vårt energiuppföljningssystem. Slutresultatet är en kraftfull plattform som hjälper dig att sänka er energianvändning samtidigt som ni minskar er klimatpåverkan och höjer fastighetsvärdet.

Så, hur gör vi det?

Visualisering av Mestro Portal

Datainsamling & energianalys för korrekt data

Mestros tjänst för datainsamling – Mestro Collect – nyttjar avancerad teknik och raffinerad dataanalys för att kontinuerligt övervaka och mäta energianvändningen inom en rad olika verksamheter. Genom att i realtid samla in och analysera data kan ni identifiera mönster, vilket möjliggör informerade beslut som leder till betydande kostnadsbesparingar. 

Vår filosofi är att vi är hårdvaruagnostiska, vilket innebär att vi kopplar upp mot all typ av hårdvara. Har du daterad hårdvara eller ska börja från scratch? Vi kan hjälpa dig med det också, genom trogna partners och vänner vi knutit oss an genom åren.

Visualiserad energiuppföljning driver engagemang

Vi vet, energiuppföljning är lika komplicerat som det är viktigt. Det gör behovet av en intuitiv och greppbar visualisering så mycket större. Därför har vi löst det! Vi har designat vår plattform för att kunna vägleda både noviser och experter till affärskritiska beslut. Vår produktsvit av visualisering sträcker sig från Mestro Portal, med grafiska rapporter för energiuppföljning-, analys- och optimering till Mestro PM – en snyggt förpackad PDF som tillåter dig att dela era framgångar och engagera alla, från styrelse till hyresgäster.

Mestro View

Mestro Portal är där er organisation samlas. Genom att dela upp plattformen i fyra olika paket – Bas, Energianalys, Hållbarhet & Miljö samt Ekonomi & Förvaltning – ger vi varje roll just det den behöver för att briljera. I en dynamisk miljö blir energi- hållbarhets- och kostnadsdata underlaget för er hållbarhetsrapportering, en smidigare hyresgästsavräkning och kalkylen för att sälja in nästa energioptimeringsprojekt.

Paketering av Mestro Portal

Energioptimering i framkant

Vår optimeringsstrategi går ut på att integrera energiuppföljning med intelligenta system och automatiserade processer. Detta innebär att vi inte bara reagerar på ineffektiviteter när de uppstår, utan också proaktivt implementerar lösningar som förhindrar dessa. Genom att använda avancerad analys och prediktivt underhåll kan vi minska onödig energiförbrukning och säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning.

Vår produktsvit är laddad med smarta funktioner och analysmöjligheter som gör din komplexa fastighetsdata begriplig. Vi kopplar samman all din energidata i Mestro Portal, oavsett antal elleverantörer, system och fastigheter som du har och skapar en helhet. Det blir helt enkelt lätt att spara både tid, energi och pengar.

Mestro Portal

Nyfiken på vad Mestro kan göra för dig?