Hållbarhet & Rapportering

Hållbarhet är i hög grad en energifråga, och vår produktsvit är utformad för att inte bara möjliggöra framgång inom hållbarhet utan också underlätta redovisningen av era prestationer. Under de senaste åren har hållbarhet utvecklats från en symbolisk åtgärd till en aktiv och strategisk insats som kräver rapportering av resultat. Och kvittot på era insatser finner du i Mestro Portal!

Uppnå regulatoriska krav med Mestros hållbarhetsrapportering

Uppnå regulatoriska krav med Mestros hållbarhets-rapportering

Oavsett om det handlar om CSRD, ESRS, EPBD eller IFRS, så behöver ni redovisa ert resultat för att ligga i linje med samtidens regulatoriska krav. Vi har därför gjort ert jobb enkelt! All er data, allt ert arbete, är bara några knapptryck bort. Hållbarhetsredovisningen är idag ett viktigt verktyg för att synliggöra ert bolags möjligheter och risker, ett sätt att göra er mer attraktiva för både hyresgäster, investerare och banker. I Mestro Portal är all er hållbarhetsdata bara några klick bort!

Beräknade Primärenergital och Energideklarationer

En ökad medvetenhet är nyckeln till förbättrad energieffektivitet och minskade kostnader. Med våra beräknade primärenergital får du en djupare förståelse för din fastighets samlade energianvändning. Detta innebär att du kan identifiera specifika områden där energianvändningen kan optimeras och effektiviseras, något som minskar driftskostnader och ger er en tryggare ekonomisk grund.

Vi erbjuder också en portföljanalys för att effektivt se vilka av dina fastigheter som kan uppgraderas till en högre energiklass med minimal insats. Erbjudandet ger strategiska insikter om var åtgärder kommer ha störst effekt, vilket skapar fördelar på en dynamisk marknad. Genom att adressera EED:s krav på energieffektivitet kan ni stärka er position i gröna låneförhandlingar och samtidigt optimera driftskostnader samt öka portföljens värde.

Beräknade Primärenergital
Tidslinje Hållbarhet

Rapporter enligt Scope 1-3

Med Mestro blir rapportering av utsläpp inte längre en schabloniserad röra. Vi hjälper er att rapportera era utsläpp enligt de tre scopen, säkerställer noggrannhet och överensstämmelse med de specificerade kraven. Vi hanterar direktutsläpp från interna processer, indirekta utsläpp från inköpt energi och alla övriga indirekta utsläpp, vilka vanligtvis utgör en betydande del av organisationers totala utsläppsprofil.

Hållbarhetsrapportering enligt Scope 1-3

Strategisk hållbarhetsrådgivning

Vi erbjuder strategisk hållbarhetsrådgivning, centrerad kring analys av kundbehov för att navigera genom EU:s regelverk. Erbjudandet bygger på vår unika expertis inom energi- och hållbarhetsdata, vi utvidgar värdekedjan och ger en naturlig progression för era energiinitiativ. Genom omfattande workshops identifierar vi era behov och mål, levererar rekommenderade åtgärder och en implementeringsplan genom ett antal partnerbolag. Detta rustar er för kommande regulatoriska krav och prioriterar vilka åtgärder som behöver komma på plats först!

Hållbarhetsrådgivning
Customer Experience

Energidata – ett måste för er rapportering

Vi stödjer er genom att tillhandahålla teknisk expertis och resurser för effektiv hantering av ökad efterfrågan på detaljerad energidata, nödvändig för CSRD-rapportering. Vår databaserade plattform säkerställer högupplöst och korrekt energidata. På så sätt blir vi en pålitlig partner för er som strävar efter att möta de stränga kraven för hållbarhetsrapportering och navigera genom komplexiteten i denna övergångsfas.

Nyfiken på vad Mestro kan göra för dig?