Investerare

Välkommen till Mestros Investerar-sidor! 
Här kan du läsa mer om oss som bolag, se våra finansiella rapporter samt ta del av de senaste nyheterna i vårt nyhetsrum. 

Mestro AB är sedan den 15 december noterat på Nasdaq First North Growth Market. Du kan läsa mer om det här >>

Kontaktuppgifter för IR hittar du här >>
För bilder, logo och pressförfrågningar – se här >>

Från Mestros Klockringningsceremoni den 15 december 2021. 

Mestro presenterar Bokslutskommuniké för 2022

Bolagets VD Kristin Berg och CFO Jenny Björk presenterar bolagets rapport för Q4 samt helåret 2022 i Redeyes studio.

Kort presentation av Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid – helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader.

Eller som Mestro själva säger – ”Spend Less Energy”.