Aktien

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan den 15 december 2021. Aktiens ticker är MESTRO. 

Mestro AB (publ) har cirka 1300 aktieägare. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknad som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Det är en handelsplattform (Multilateral Trade Facility (MTF)) och har därför inte den rättsliga statusen som en EU-reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas av Nasdaq First North Growth Market och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad. Risken för en sådan investering kan vara högre än på huvudmarknaden.

Bolagets 10 största kända aktieägare

Uppdaterat den 31 december 2022

Aktieägare

RP Ventures AB

Aktiebolaget Företagsledare Rego

Magnus Astner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anders Palmgren, privat och via bolag

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

Johan Stern

Stefan Åberg

Beijer Ventures AB

STEMAR Consulting Aktiebolag

Övriga aktieägare

TOTALT

Antal aktier och röster

1 429 140

1 200 000

895 000

894 740

313 435

311 498

200 000

183 880

157 907

140 080

3 161 653

8 887 333

Andel aktier och röster, %

16,1%

13,5%

10,1%

10,1%

3,5%

3,5%

2,3%

2,1%

1,8%

1,6%

35,6%

100,0%

Aktieägare, antal och %

RP Ventures AB, 1 429 140 aktier, 16,1%

Aktiebolaget Företagsledare Rego, 1 200 000 aktier, 13,5%

Magnus Astner, 895 000 aktier, 10,1%

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 894 740 aktier, 10,1%

Anders Palmgren, privat och via bolag, 313 435 aktier, 3,5%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, 311 498 aktier, 3,5%

Johan Stern, 200 000 aktier, 2,3%

Stefan Åberg, 183 880 aktier, 2,1%

Beijer Ventures AB, 157 907 aktier, 1,8%

STEMAR Consulting Aktiebolag, 140 080 aktier, 1,6%

Övriga aktieägare, 3 161 653 aktier, 35,6%

TOTALT 8 887 333, 100%