Aktien

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan den 15 december 2021. Aktiens ticker är MESTRO. 

Per den 15 december 2021 hade Mestro AB (publ) cirka 1300 aktieägare. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknad som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Det är en handelsplattform (Multilateral Trade Facility (MTF)) och har därför inte den rättsliga statusen som en EU-reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market omfattas av Nasdaq First North Growth Market och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad. Risken för en sådan investering kan vara högre än på huvudmarknaden.