Valberedning 2024

Mestro AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 23 maj 2024 och valberedningen är nu utsedd.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2023 samt styrelsens ordförande:

 • Anders Ullstrand,
  Representerande RP Ventures AB med 14,0% av rösterna, ordförande för valberedningen

 • Catharina Kulldorff,
  Representerande Aktiebolaget Företagsledare Rego med 11,7% av rösterna

 • Anne Neppare,
  Representerande Magnus Astner med 8,8% av rösterna

 • Krister Karlsson, Representerande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med 8,8% av rösterna

 • Rikard Östberg, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid extra bolagsstämma i september 2021.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2024 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2025.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@mestro.se. För att valberedningen ska kunna beakta förslaget ska det ha inkommit senast den 6 april 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Rikard Östberg, styrelsens ordförande
+46 70 657 2244
rikard@rpventures.se