Prospekt

Den 16 november 2021 presenterade Mestro sin intention om att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. I samband med detta skapades ett prospekt för att redogöra för bolagets verksamhet samt finansiella poster. Nedan går det att läsa detta samt det tilläggsdokument som togs fram vid samma tidpunkt. 

Mestro noterades på Nasdaq First North den 15 december 2021.