Pressmeddelanden

Här publicerar Mestro pressmeddelanden med nyheter som både är av regulatorisk och
icke-regulatorisk karaktär. Genom knapparna nedan kan du sortera flödet. 

2023-05-25 16:15 Årsstämma har hållits i Mestro AB News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Idag har årsstämman 2023 hållits i Mestro AB (”Bolaget” eller ”Mestro”). Nedan följer en sammanfattning av...
2023-05-11 08:10 Styrelsen för Mestro har avvisat ett indikativt offentligt uppköpserbjudande News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Styrelsen för Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar att ett indikativt offentligt uppköpserbjudande i spannet...
2023-05-11 08:00 Mestro AB: Delårsrapport januari-mars 2023 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Interim Q1 IR
Första kvartalet 1 januari– 31 mars2022 Viktiga händelser under och efter första kvartalet VD HAR ORDET - Positivt kassaflöde...
2023-05-04 08:30 Mestro tecknar avtal med Bonnier Fastigheter - adderar flertal ikoniska Stockholmsfastigheter News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Bonnier Fastigheter AB (“Bonnier Fastigheter”) för...
2023-04-27 13:00 Mestro påbörjar sista delen med PostNord - ramavtalets samtliga delar nu avropade News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
I december 2021 tecknade Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ett ramavtal med PostNord Sverige AB (“PostNord”) där...
2023-04-25 17:30 Kallelse till årsstämma i Mestro AB News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023...
2023-04-25 08:40 Mestro ingår partnerskap med Myrspoven - blir dataleverantör till AI-driven energioptimering News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ingår ett partnerskap med Myrspoven för att leverera insamling av energidata. Myrspoven...
2023-04-20 13:00 Mestro antas till acceleratorprogram - 6 miljoner fastigheter i New York City ska bli energieffektivare News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har blivit antagna till acceleratorprogrammet SKYLINE som arrangeras av Svensk-Amerikanska...
2023-04-04 08:00 Mestro publicerar årsredovisning för 2022 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets årsredovisning för 2022 har publicerats. Årsredovisningen...
2023-03-16 14:30 Energibesparing i fokus - Mestro presenterar på Redeye Smart Energy News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestros produktchef, Jesper Stenberg, presenterade idag bolagets produkter och erbjudande på Redeyes seminarium Smart Energy. Presentationen spelades...
2023-03-08 13:00 Mestro släpper benchmarkrapport om svenska fastigheters energianvändning under energikrisen News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) släpper idag sin årliga rapport “Energi i Fastigheter 2022”, som för...
2023-02-23 15:00 Se Mestros presentation från Redeye Investor Forum News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestros VD, Kristin Berg, presenterade idag bolagets tjänster och senaste nyheter på Redeye Investor Forum. Presentationen spelades in och är...
2023-02-16 08:00 Mestro AB: Bokslutskommuniké 2022 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 Helår 1 januari – 31 december 2022 Viktiga händelser under och efter fjärde...
2023-02-09 08:30 Mestro tecknar avtal med Neobo News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Neobo Fastigheter AB (“Neobo”) för leverans av bolagets...
2022-12-19 10:00 Mestro tecknar avtal med Catena och lanserar ny effektiv implementeringsprocess News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Catena AB (“Catena”) för leverans av bolagets produktsvit...
2022-12-08 10:00 Mestros kunder erbjuds AI-driven energioptimering - bolaget ingår partnerskap med nolla_E News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ingår ett partnerskap med nolla_E för att erbjuda bolagets kunder AI-driven energioptimering...
2022-11-17 08:00 Mestro AB: Delårsrapport januari-september 2022 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Interim Q3 IR
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022 Delårsperioden 1 januari – 30 september 2022 Viktiga händelser under och efter tredje...
2022-11-14 11:00 Valberedning utsedd inför Mestros årsstämma 2023 News Corporate Information Nomination Committee Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Mestro AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 och valberedningen är nu utsedd. Valberedningen består av...
2022-11-03 10:00 Mestro presenterar på Fastighetsvärldens event Proptech & Fastigheter News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Hållbarhetsbolaget Mestros VD Kristin Berg och COO Ellen Z. Westerlund presenterar bolaget och diskuterar affärsmöjligheter i rådande...
2022-11-01 14:00 Mestro tillsätter Kristoffer Paldeak som ny CMO & Head of IR News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Mestro AB (“Mestro” eller “Bolaget”) har utsett Kristoffer Paldeak till ny Chief Marketing Officer & Head of Investor Relations...