Pressmeddelanden

Här publicerar Mestro pressmeddelanden med nyheter som både är av regulatorisk och
icke-regulatorisk karaktär. Genom knapparna nedan kan du sortera flödet. 

2022-05-30 08:45 Hållbarhetstjänsten Mestro presenterar på Redeye Growth Day News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestros VD, Gustav Stenbeck, presenterar bolagets tjänster och senaste nyheter på Redeye Growth Day den 2 juni. Den 2 juni kl 13:05 presenterar...
2022-05-18 16:45 Mia Batljan invald i Mestros styrelse News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Stämman i Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag valt in Mia Batljan som ny ledamot i styrelsen. Mia Batljan kommer...
2022-05-18 16:40 Mestro AB: Kommuniké från årsstämman 2022 News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Idag har årsstämman 2022 hållits i Mestro AB (”Bolaget” eller ”Mestro”). Nedan följer en sammanfattning av...
2022-05-12 08:00 Mestro AB: Delårsrapport januari-mars 2022 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Interim Q1 IR
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Viktiga händelser under kvartalet Viktiga händelser efter periodens utgång VD har...
2022-04-21 16:00 Mestro släpper benchmarkrapport om energianvändningen i svenska fastigheter 2021 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har för andra året i rad tagit fram en datarapport kallad Mestro Summit som visar...
2022-04-12 13:00 Kallelse till årsstämma i Mestro AB News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 klockan...
2022-04-07 08:45 Kristin Berg ny VD i Mestro AB News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Styrelsen har idag utsett Kristin Berg till ny VD i Mestro AB (”Mestro”, eller ”Bolaget”) som tillträder tjänsten den...
2022-04-06 14:00 Mestro publicerar årsredovisning för 2021 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets årsredovisning 2021 har publicerats. Årsredovisningen...
2022-03-30 10:45 Mestro tecknar ramavtal med investmentbolaget CapMan News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med CapMan Real Estate Oy (“CapMan” eller “Koncernen”)...
2022-03-29 16:20 Mestro växer i Danmark - tecknar avtal med Keystone News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Keystone Investment Management A/S (“Keystone”) för...
2022-03-25 10:15 Mestro har tecknat avtal med Malmö Stad - Sveriges tredje största kommun satsar på energibesparing News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelade den 4 februari 2022 att bolaget fått ett preliminärt tilldelningsbeslut...
2022-03-21 13:00 Molnbaserade energiuppföljningstjänsten Mestro presenterar på Redeyes temadag för Smart Cities News Corporate Information Presentation Swedish IR
Mestros VD, Gustav Stenbeck, presenterar bolagets tjänster på Redeyes temadag den 23 mars. Den 23 mars kl 09:05 presenterar Mestros VD, Gustav...
2022-03-17 11:15 Mestro tecknar avtal med Prologis avseende Mestros molnbaserade SaaS-tjänst för energibesparing News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Prologis Sweden Management AB ("Prologis Sweden") för...
2022-02-10 08:00 Mestro AB: Bokslutskommuniké 2021 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021 Helåret 1 januari – 31 december 2021 Viktiga händelser under rapportperioden...
2022-02-08 11:15 Mestro tecknar ramavtal med bostadskoncernen Heimstaden News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Heimstaden AB (“Heimstaden” eller “Koncernen”)...
2022-02-04 18:15 Rättelse: Mestro vinner upphandling från Malmö Stad News Corporate Information Sales Order Correction Swedish Regulatory MAR IR
I det pressmeddelande som skickades ut 2022-02-04 kl 17:40 saknades den så kallade MAR-etiketten. Det korrekta pressmeddelandet återfinns nedan...
2022-02-04 17:40 Mestro vinner upphandling från Malmö Stad News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts...
2022-01-26 13:32 Mestro har tecknat avtal med Heimstaden Danmark News Corporate Information Sales Order Swedish IR
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Heimstaden Denmark A/S ("Heimstaden") för leverans av...
2021-12-15 08:30 I dag inleds handeln av Mestros aktie på Nasdaq First North Growth Market News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I dag, den 15 december 2021, inleds handeln i Mestro AB:s (”Mestro” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market...