Ledning

Kristin Berg

Verkställande direktör sedan 2022

Utbildning och erfarenhet: Kristin Berg har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom tech, retail samt fastighetsbranschen. I roller som försäljningschef, konsultchef, produktchef, partnerchef samt VD har Kristin drivit affärsutvecklingen hos bl.a. Visma, Lexmark, Teknikkvinnor samt FAST2. Kristin har arbetat i internationella bolag, nordiska koncerner samt svenska bolag.

Övriga väsentliga uppdrag: Rådgivare för Wisory samt rådgivare för Gokind AB. Mentor i ChapterX.

Innehav: 60 509 aktier.

Jenny Björk

CFO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Jenny Björk har sedan tidigare erfarenhet av företagsledning och har fram tills att hon tillträdde sin roll som CFO i Mestro AB arbetat som CFO i Crown Energy (listat på Nasdaq First North Growth Market). Jenny har erfarenhet av bland annat internationella förvärv, IFRS, Svensk kod för Bolagsstyrning och koncernredovisning. Jenny har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Deloitte.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: 5 300 aktier samt 3 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2020:1).

Magnus Astner

Grundare och anställd sedan 2010. CTO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Magnus Astner grundade Mestro 2005 och har sedan dess arbetat aktivt i Bolaget, med ägar-, styrelse-, lednings- och operativa frågor. Magnus har studerat datavetenskap vid Linköpings tekniska högskola.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: 895 000 aktier.

Ellen Zetterberg Westerlund, COO

Ellen Zetterberg Westerlund

CBO sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Högskoleingenjör i maskinteknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Ellen Zetterberg Westerlund har varit en del av Mestros ledningsgrupp sedan 2019. Ellen kommer senast från rollen som COO och är idag Chief Business Officer med fokus på bolagets produkt- och affärsutveckling.

Övriga pågående uppdrag: Ägare av PropLN AB.

Innehav: 1 140 aktier och 1 234 teckningsoptioner (Optionsprogram 2020:1).

Tobias Malm

Tobias Malm

CCO sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Tobias Malm har 20 års erfarenhet från roller inom kvalitetssäkring, avtalshantering, produktleverans och datasäkerhet. Tobias kommer senast från fastighetssystemet FAST2 och har sedan tidigare arbetat inom Visma samt West International. Tobias har erfarenhet av bl.a. ramavtalshantering, GDPR, myndighetskontakt samt upprättande av styrdokument och processhantering.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: -.

Kristoffer Paldeak

CMO sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen inom Medie- och Kommunikationsvetenskap från Göteborgs Universitet samt fristående kurser inom marknadsföringspsykologi, strategisk kommunikation och fotografi vid bl.a. Goldsmith’s University of London samt Lunds Universitet. Kristoffer Paldeak har arbetat på Mestro sedan 2020 och har en bakgrund inom digital marknadsföring, PR, event och employer branding från Nordic Choice Hotels.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: 2 232 aktier.