Ledning

Gustav Stenbeck

Verkställande direktör sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: B.Sc. Data- & Systemvetenskap från Stockholms universitet, samt MBA från SDA Bocconi i Milano, Italien. Gustav Stenbeck har varit VD för Mestro sedan 2017. Han har dessförinnan haft ett flertal bolagsledande ställningar i både svenska och nordiska bolag, bl.a. som Hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels-koncernen. Gustav har mer än 15 års erfarenhet av att integrera hållbarhetsfrågor i entreprenöriella bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i och ägare av Gain Sustain Group AB, Gain Sustain Evolution AB och Gain Sustain Ventures AB. Styrelsesuppleant i Rin Studio AB.

Innehav: 34 190 aktier (ägs genom Gain Sustain Ventures AB) och 18 800 teckningsoptioner (varav 13 450 i Optionsprogram 2018:1 och 5 350 i Optionsprogram 2018:2) (ägs genom Gain Sustain Ventures AB).

Jenny Björk

CFO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Jenny Björk har sedan tidigare erfarenhet av företagsledning och har fram tills att hon tillträdde sin roll som CFO i Mestro AB arbetat som CFO i Crown Energy (listat på Nasdaq First North Growth Market). Jenny har erfarenhet av bland annat internationella förvärv, IFRS, Svensk kod för Bolagsstyrning och koncernredovisning. Jenny har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Deloitte.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: 5 300 aktier samt 3 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2020:1).

Magnus Astner

Grundare och anställd sedan 2010. CTO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Magnus Astner grundade Mestro 2005 och har sedan dess arbetat aktivt i Bolaget, med ägar-, styrelse-, lednings- och operativa frågor. Magnus har studerat datavetenskap vid Linköpings tekniska högskola.

Övriga pågående uppdrag: -.

Innehav: 870 000 aktier.

Ellen Zetterberg Westerlund

COO sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Högskoleingenjör i maskinteknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Ellen Zetterberg Westerlund har varit en del av Mestros ledningsgrupp sedan 2019. Fram tills i april 2021 i egenskap av CXO och sedan dess som COO.

Övriga pågående uppdrag: Ägare av PropLN AB.

Innehav: 1 140 aktier och 1 234 teckningsoptioner (Optionsprogram 2020:1).