Styrelse

Rikard Östberg

Styrelseordförande sedan 2021, styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: M.Sc. Business Administration and Financing, Lunds Universitet. MBA-kurser med inriktning mot internationellt ledarskap, University of Technology Sydney, Australien. Högre styrelseutbildning, Styrelseakademien, Stockholm. Rikard har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bolag verksamma inom en rad olika branscher. Rikard har haft ledande befattningar i ett flertal bolag samt har utöver det erfarenhet från den svenska kapitalmarknaden, genom att ha agerat rådgivare till bolag i samband med börsnoteringar, kapitalanskaffningar, förvärv och försäljning av företag samt andra finansiella transaktioner. 1998 – 2005 arbetade Rikard med corporate finance på H&Q Bank med ansvar för privata och publika transaktioner. 2005 – 2006 var Rikard VD för Catella Media som primärt investerade i bolag inom sektorerna teknologi och media. 2006 var Rikard med och grundade investeringsbolaget RP Ventures AB, med fokus på investeringar i högteknologiska bolag.

Övriga väsentliga uppdrag: VD och styrelseordförande i Rikard Östberg AB. Styrelseledamot och Partner i RP Ventures AB och styrelseledamot och ansvarig för affärsutveckling i Stardots AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 55 250 aktier (privat och via bolag) och 9,53 procent av de 1 429 140 aktier som ägs av RP Ventures AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Johan Bäcke

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: M.Sc. International Business, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johan Bäcke har över tjugo års erfarenhet av att leda och utveckla företag, både som investerare och entreprenör. Johan har därutöver ett antal års erfarenhet som styrelseledamot på bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Han har även erfarenhet av att sälja och köpa bolag, både i privat och publik miljö, med erfarenhet från ett antal framgångsrika exits.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RP Ventures AB, Garden Glory AB, FUWL Studio AB, Gimi AB, Selahatin AB och LJC Holding AB. Styrelseledamot i Johan Bäcke AB, Sonat Group AB, Natural Fragrance of Sweden AB, DeoDoc AB och Oxceed AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 6 250 aktier via bolag och 9,53 procent av de 1 429 140 aktier som ägs av RP Ventures AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Alexandra Kulldorff

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: M.Sc i Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt styrelseutbildning hos Michaël Berglund, Stockholm. Alexandra Kulldorff är erfaren inom affärsstrategi och bolagsutveckling och har arbetat som managementkonsult i närmare 10 års tid. Utöver detta har Alexandra erfarenhet av styrelsearbete och har suttit med i flertalet styrelser. Hon har även arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor och arbetar sedan ett år tillbaka på managementkonsultfirman Material Economics.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och delägare i REGO Group AB och Aktiebolaget Företagsledare Rego. Styrelseledamot och delägare (via Rego) i Selahatin AB och Steamex Group Sverige AB. Associate Partner på Material Economics.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 50% av 1 200 000 aktier (ägs genom Aktiebolaget Företagsledare Rego).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Anders Palmgren

Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Juristexamen, Lunds universitet. Partner, Senior Director och medlem av företagsledningen på Genesta Property Nordic AB. Anders Palmgren är ansvarig för transaktioner och Investor Relations och medlem av investeringskommittén. Mellan 2007 och 2014 arbetade Anders Palmgren på finans-koncernen Catella AB, de två sista åren som medlem av koncernledningen och ansvarig för en verksamhet med närvaro i 11 länder och cirka 225 anställda. Andra positioner inom Catella innefattade VD på Catella Markets AB. Anders Palmgren har också varit VD för Colliers International AB.

Övriga väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot i AYP Consulting AB. Styrelseledamot i Genesta Property Nordic AB och ett antal relaterade bolag. Styrelseledamot i TEAL Capital AB och styrelseordförande i Clarus Network Tech AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 298 180 aktier (privat och via bolag).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Johan Stakeberg

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: University Certificate in Computer Science, Örebro universitet. Degree in Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Specialization Marketing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Cloud Computing: Selling and Marketing SaaS and Mobile Solutions to the Enterprise, Stanford University. Johan Stakeberg har erfarenhet av bolagsledning genom sin roll som VD på ett flertal bolag. Han har därutöver erfarenhet av att bygga säljorganisation i Europa, Asien och USA samt en lång erfarenhet av komplex lösningsförsäljning samt skalning av försäljningsorganisationer. 

Övriga väsentliga uppdrag: Grundare, VD, styrelseordförande och styrelseledamot i Clontarf Holding AB. Grundare, VD och styrelseledamot i Capitola Management AB samt Hypoluxo Holding AB. Styrelseledamot i LIBITUM SVERIGE AB och Oxceed AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 10 500 aktier samt 2 700 teckningsoptioner (samtliga i Optionsprogram 2020:1)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Mia Batljan

Mia Batljan

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: B.Sc. Business Administration & Economics samt B.Sc. Information Technology från Stockholms Universitet. Mia Batljan har under sin karriär arbetat inom Equity Sales på Nordea Markets, som Finansanalytiker på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och som managementkonsult för Deloitte AB. Idag är Mia Batljan verksam i Ilija Batljan Invest samt Samhällsbyggnadsbolaget, där hon bl.a. varit verksam inom förvärven av Hemfosa, Offentliga Hus samt Amasten.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ilija Batljan Invest AB (publ.), Eniro Group AB, Hexicon AB, Hemply Balance Holding AB, DIB Services AB, TechBuddy International Holding AB samt Emergy Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. närståendeinnehav): 6667 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Representerar Samhällsbyggnadsbolagets 894 740 aktier)