Varför valde ni Mestro?

”Under hösten 2019 började arbetet med att byta energiuppföljningssystem, det fanns begränsningar i det gamla som gjorde att vi tog beslut om att byta. Valet föll på Mestro då vi såg att en av fördelarna är att Mestro Portal är betydligt enklare och erbjuder ett bättre gränssnitt än vårt tidigare energiuppföljningssystem.

Att det också fanns flera smarta funktioner, såsom trendanalys och budget per fastighet, såg vi som ett plus. Dessutom förstod vi att det ingick en mycket bra support med snabb återkoppling.”

Vad har varit den största vinsten för er att arbeta i Mestro Portal?

”Att det blir tydligare och enklare för oss att kommunicera nyttan med vårt hållbarhetsarbete. Internt får vi en bra samsyn på hållbarhetsarbetet och kan spara mycket tid genom att samtliga fastighetstekniker, tekniska förvaltare och energisamordnare har tillgång till samma data och arbetar i samma system.

I längden bidrar detta också till att vi kan fortsätta att leverera på vårt uppdrag att bidra till en stabil avkastning till AMF:s sparare. Vi är en långsiktig fastighetsägare, vilket också ställer krav på att vi måste ha hållbara fastigheter.

Dels för att energiarbetet är lönsamt, men framförallt för att det är en del av vår värdegrund. Det ligger helt enkelt i vårt DNA att arbeta med detta. Vi har ex. valt att ha egen driftspersonal för att vara snabba i åtgärd och beslut. Då krävs det också att vi har ett energiuppföljningssystem som Mestro, som hjälper oss att följa upp våra energibesparande åtgärder.”

Christer Forsblad, Energisamordnare
Jonas Lyth, Teknisk förvaltare

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 73 miljarder kronor.

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här lägger vi en Iframe