Varför valde ni Mestro?

“Vi ville bli mer datadrivna! Ja, för allt är ju datadrivet nuförtiden. Innan Mestro hade vi ett system som inte var så uppdaterat gentemot vad det kunde vara. Det fanns därmed ett behov av fler och bättre utvecklade funktioner, för att på så sätt verkligen nyttja den data vi satt på. Vi hade tidigare varit i dialog med Mestro flera gånger, så namnet satt verkligen på tungan när det var dags för att leta efter ett nytt system. Fastän vi var väldigt inställda på Mestro checkade vi självklart av marknaden och dubbelkollade så att Mestro Portal hade de funktioner vi hade behov av.

Värt att tillägga är att Mestro också var det trevligaste systemet vi kikade på, just för att det inte kändes som en avknoppning av ett stelbent fastighetssystem. Lite mer Google-aktigt, om man kan säga så.”

Vad har varit den största vinsten för er att arbeta i Mestro Portal?

“Definitivt att vi nu kan engagera fler och på så sätt spara ännu mer energi! Tillsammans med teamet på Mestro sätter vi nu upp förvaltarrapporter som kommer att gå ut till förvaltarna per mail och ge dem senaste status om deras bestånd. Då kan de se vilka fastigheter som använder mest respektive minst energi och hur detta förhåller sig gentemot satta mål. På så sätt kan vi få ut värdefull information till de som behöver den, när de behöver den. Rapporterna kommer också att göra det enklare för oss att skapa och följa upp interna energispar-tävlingar mellan enskilda förvaltare och olika kontor.

Vad som också blir intressant är hur Mestro kommer att hjälpa oss i energisparprojekt. Med portalen kan vi nu se till att processen blir ännu mer detaljerad och målstyrd när vi kan följa upp projekten från exakta datum. I framtiden hoppas vi kunna säga att om vi har fjärrvärme och byter ut den till värmepump istället – då ska vi kunna sätta upp en prognos att “den här fastighetens energianvändning ska sänkas med X%” under den här perioden. Då kan man lägga det som en prognos eller ett larm i Mestro, för att se till så att man verkligen följer upp det. Detta går också helt i linje med uppdraget som min avdelning har, dvs. “Att varje kilowatt-timma som vi använder är en väl spenderad kilowatt-timma.”

Mestro möjliggör också för mer direkta analyser och insatser. Ta exempelvis hur coronapandemin har påverkat användningen av våra fastigheter. Med hjälp av portalen har vi kunnat se över kontorsbyggnader där vi vet att majoriteten arbetar hemifrån, för att optimera användningen av dem. Genom att kika på energianalysen så har vi bl.a. kunnat se över så att ventilationssystemet inte går mer än nödvändigt. Vi har inte sammanställt vad det faktiskt har gett ännu, men det är mycket pengar det handlar om. Liknande processer har vi ju också kring våra miljöbyggnader, då certifieringar ofta bygger på många olika uträkningar. Dessa kommer vi också att få in i Mestro, så att de kan automatiseras. 

Allt detta gör vi i nära samarbete med teamet på Mestro, som dagligen levererar en grym support till oss. Både att man alltid känner igen den man pratar med och att svaren kommer snabbt har gett oss en stor trygghet. Dessutom får vi alltid bra gehör för idéer på ny funktionalitet. Trots att Mestro är ett ungt bolag och vi är en stor aktör i branschen tycker jag att vi har fått till ett väldigt fint samarbete.” 

Max Thun, Energistrateg

Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge och skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas. Resan började 2005 och de senaste åren har minst sagt vart händelserika. Från en lokal aktör i Göteborg, Malmö och Stockholm till att vara en aktör på den nordiska marknaden. Balder sysslar både med hyresrätter, bostadsrätter, kommersiella lokaler (från kontor till förråds- och lagerutrymmen), hotellverksamhet, garage och parkeringar. Balder förvaltar fastigheterna i egen regi. Varje dag går över 600 kollegor till arbetet för att utveckla fastigheter, göra våra kunder nöjda, utveckla trivsamma och trygga områden och mycket mer.

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här lägger vi en Iframe