"Mestro gör även en nybörjare till erfaren energy controller"

Varför valde ni Mestro?

“Under 2018 gjorde vi en större satsning inom energiuppföljning och hållbarhet, vilket snabbt ledde till att vi hade behov av att mäta och förstå våra insatser. Innan hade man inte haft något energiuppföljningssystem, men nu var det dags. Markus, som var den som upphandlade systemet då, beskriver att han visste vilken funktionalitet han ville ha och att han såg att det var ytterst få på marknaden som kunde leverera just det. Men Mestro var en av dem och efter några möten insåg han att både plattformen och människorna bakom den gav honom väldigt bra vibbar.“

Vad har varit den största vinsten för er att arbeta i Mestro Portal?

“Självklart att samla all data på samma ställe. På så sätt har vi kunnat spara både tid och pengar samtidigt som vi nått vårt energireduceringsmål för 2020 samtidigt som vår portfölj har växt. Vi kallar det för Energy Controlling helt enkelt, som controlling fast för energi.

Vi har också lyckats skapa engagemang och förståelse internt. Alla våra fastighetsförvaltare jobbar i Mestro, vilket gör det enkelt att följa upp fastigheterna utan femtioelva lösenord till olika plattformar. Med enbart en portal skapas också ett gemensamt språk, så att alla förstår vad termer som datatäckning och baslast innebär. Det förenklar de vanligaste problemen inom energiuppföljning, såsom spikar och utebliven data. 

Sen kommer också nyfikenheten och utvecklingspotentialen. För samtidigt som Mestro Portal visar enormt mycket data, så är det grafiskt och intuitivt att använda. Det gör att våra fastighetsförvaltare gärna lär sig mer om sitt bestånd och det blir så mycket lättare att kommunicera ex. Effekten av solceller till ledningen när jag tydligt kan peka på en stapel och sen visa hur nästa har sjunkit drastiskt. Här blir portalen ett kraftfullt verktyg i organisationens kommunikation, då vi enkelt kan bidra till affärsplanen genom att prognostisera vår energianvändning i Mestro. 


En viktig aspekt är också att våra fastighetsförvaltare alltid ger positiv feedback om Mestro i vår årliga interna undersökning. Förutom ett system som underlättar deras vardag och får dem att glänsa så är supporten guld värd. Detsamma gäller för min egen del, då portalens gränssnitt i kombination med teamet bakom verkligen har bidragit till att min egen kunskap inom energiuppföljning har gått från “noll till Mestro”. 

Energiuppföljning blir bara viktigare. Att göra den enkel och digital tror jag är 20-talets melodi.” 

Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager

 

Fastighets AB Regio ägs till majoriteten av Tredje AP-fonden. Brunswick Real Estate är delägare och ansvarar för driften av bolaget.

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

 

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här lägger vi en Iframe