Varför valde ni Mestro?

”För att skapa en lättare arbetsvardag. Tidigare satt vi i ett system som alla upplevde väldigt krångligt, med mycket inställningar som förutsatte en hög nivå av erfarenhet för att förstå och kunna användas smidigt. Just därför valde vi att gå över till Mestro, där allt ifrån den pedagogiska startsidan till snygga visualiseringar av rapporter hjälper mig och våra förvaltare att se hela vårt bestånds användning.” 

Vad har varit den största vinsten för er att arbeta i Mestro Portal?

”Att vi förstår vår energidata bättre. Mestro Portal har gett oss möjligheten att djupgräva i vårt bestånd och skapa en bättre analys av vår användning. Systemet i sig sparar inte energi, men genom smarta lösningar som Ranking och Larm får man ju en tydlig hint om hur man ligger till och vad som behöver prioriteras. På så sätt kan vi sätta strategier för hur vi ska jobba vidare med våra fastigheter och även planera och budgetera för driftsoptimeringar. 

Jag använder också Mestro som ett felsökningssystem, då vi har flera gamla fastigheter som fortfarande kräver manuell inmatning. Är det då data som sticker ut markant, så kan jag lätt gå tillbaka och se över för att eventuellt justera den. Men planen är att vi ska automatisera inhämtningen av hela vår portfölj – alltifrån el, till vatten och avfall. Bl.a. sätter vi nu upp undermätning i stora delar av vårt bestånd, för att genom Mestro ta tag i en utmaning jag vet att många i branschen kämpar med; nämligen att separera på fastighetsel och verksamhetsel. När vi har det mer renodlat kommer vi kunna skilja på våra och hyresgästernas insatser, men också tydligare visa på och pusha våra hyresgäster att agera, för att gemensamt minska vår användning och miljöpåverkan. 

En funktion jag gillar är att man kan bygga mycket själv i Mestro. Jag sitter ofta och skapar s.k. “Virtuella mätare” för att genom formler ta fram nya tal för delar eller hela fastigheten. Detta gör att jag också har många önskemål till teamet på Mestro, något som jag känner att de verkligen har gehör för och uppmärksammar. Bland annat kikar vi nu på hur vi ska få in all vår solenergi och när det är på plats så kommer vi att svart på vitt se hur vi tar oss närmare vårt mål att mer och mer driftas av solceller. Det ser jag verkligen fram emot!”

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rätts- väsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Vacse grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo i samband med förvärvet av två fastigheter från Skanska Sverige AB. Dessa var säkerhetshäktet i Sollentuna och polishuset i Toftanäs/Malmö som med sina långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster passade stiftelsernas vilja till långsiktig, förutsägbar och trygg avkastning. Namnet Vacse tillkom genom initialerna på ägarna.

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här lägger vi en Iframe