Mestro AB
Boka demo

Pålitliga prognoser till planeringen.

Mestro Management är specialgjorda förvaltarrapporter som möjliggör prognoser inför budgetplaneringen och ger underlag till att följa upp energiläget bland fastigheter, både enskilda och i stora bestånd. Mestro Management fungerar ofta som en utgångspunkt för planering, förändring och uppföljning av energiarbetet i en större skala.

Managementrapporten är en bidragande orsak till att det administrativa arbetet med energiuppföljning kan reduceras med 40 procent jämfört traditionell manuell hantering, uppföljning och rapportering. Mestro Managementrapporter baseras på det primära kundbehovet att minska den administrativa belastningen av energiarbetet hos förvaltningen.

Rapporten presenterar automatiskt nyckeltal och KPI:er för hela beståndet och enskilda fastigheter. Rapporten levereras automatiskt månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, komplett med högupplöst data, beräkningsformler, microdiagram och pivåtabeller. Managementrapporten skickas ut till en specificerad mottagarlista och varje mottagare kan arbeta direkt i rapportfilen.

Detaljerad redovisning per fastighet.

Mestros Management redovisar, som Mestro i övrigt, alla typer av energislag. Insamlingen av din energidata, oavsett data- eller energikälla, hanteras helt automatiskt. Den grafiska profilen kan även anpassas i linje med befintliga Office-mallar i samråd med våra projektledare. Rapporten skickas ut till relevanta mottagare i er organisation och blir en del av den löpande rapporteringen och uppföljningen.

Managementrapporten.

Rapporten ger en detaljerad redovisning per fastighet över energianvändning, kostnad och miljöpåverkan, föregående år, fram tills dags datum och prognosticerat för resterande del av året.

Managementrapporten utgör även underlag för budget och kostnadsprognos som lätt kan införas i överordnad budget och affärssystem och ger ekonomi och förvaltning ett verktyg att snabbt och kortfattat verktyg för att planera för och stimulera både resultat och effekt.

Tillbaka till tjänster
Missa inget från Mestro

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli med på vår hållbarhetsrevolution! Med enkla, smarta tips rakt i din inbox kan du ta ännu mer kontroll över er energianvändning. Självklart tillsammans med intressanta artiklar och det senaste från oss på Mestro. Hakar du på?

Sverige

Kungsgatan 10
111 43 Stockholm, Sverige

08-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Köpenhamn, Danmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norge

envelope