Mestro AB
Boka demo

Ett enda system för översikt av energianvändning.

Mestros energiplattform gör att du får en översikt och kan analysera din energianvändning utan att behöva installera någon hårdvara. Vi kopplar samman all energidata i ett system, oavsett antal elleverantörer, system och fastigheter som du har och skapar en lättförståelig helhetsbild.

Mestro har automatiserat insamlingen och bearbetningen av din energidata och vår plattform där datan samlas är bäst på marknaden idag. Med minimal handpåläggning kan du omedelbart skifta från en lättförståelig översikt ner till en detaljnivå på enskilda mätare, även över ett stort antal fastigheter. Mestro ger dig full kontroll över din energidata.

Mestros systemplattform synliggör det verkliga värdet av dina energiåtgärder.

Lyfter fram dold energiförbättringspotential genom inbyggda intelligenta analyser.

Identifierar automatiskt dold energiförbättringspotential för vanligt förekommande energislag.

Hjälper till att budgetera och löpande prognosticera energiförbrukning, kostnad och miljöpåverkan.

Exempel på Mestros energiplattform.

Med Mestros digitala system är det möjligt att samla all data för energianvändning från ett obegränsat antal datakällor, inkluderat men inte begränsat till  fjärravläsningssystem, dataloggningssystem, SCADA, M-bus och data som utbyts via webbtjänster, filer, FI2 och EDI.

Några nyckelfunktioner.

Rankinganalys

Tillåter användare att jämföra valfria mätare, processer, byggnader och fastigheter mot varandra baserat på olika nyckeltal som exempelvis förbrukning, kostnad miljöpåverkan etc.

Energisignatur

Jämför din energianvändning gentemot lokal utomhustemperatur, balanstemperatur, baslast, uppvärmnings- och nedkylningskoefficient.

Kostnadsanalys

Tillåter användare att analysera kostnadsposter mot uppmätt förbrukning baserat på faktiska avtal för både handel och överföring baserat alla ingående kostnadsposter.

Översikt och detaljförståelse: Mestros energiplattform visualiserar din energianvändning och identifierar tydligt ineffektivitet. Den gör det möjligt att snabbt reagera på ovanliga konsumtionsmönster.När du har identifierat energibesparande möjligheter och vidtagit åtgärder, genom att ex. ersätta utrustning, används Mestros plattform för fortsatt övervakning av utvecklingen. Med en fullständig förteckning över historiska data tillåts en direkt jämförelse av konsumtionsmönster när en förändring har genomförts.

Energiavtalsanalys: När det gäller att göra energirelaterade besparingar, kan snabba sådana hittas genom att jämföra räkningar från din leverantör med avtalsspecifika kostnadsposter utifrån faktiska förbrukningsvärden. Mestro EMS Portals avtalsmodul tillåter att leverantörsavtal läggs in i systemet och kopplas mot verkliga förbrukningsvärden från din mätdata, så att du kan kontrollera eventuella avvikelser.

Vidarefakturering: Oavsett om du är en kommersiell fastighetsägare, facilities managementföretag eller helt enkelt har behov av att fakturera hyresgästen inom din organisation, kan Mestros energiportal ge uppmätta underlag för avräkning och vidarefakturering av energiförbrukning och kostnader. Funktionen är utvecklad föra att automatiskt hantera hela processen att beräkna er energianvändning och utgöra faktureringsunderlag till hyresgäster över en eller flera platser.

Instrumentpaneler och insticksprogram: Små moduler visar energirelaterade data i engagerande, grafiska format för att förenkla energiövervakning och omedelbart presentera viktig information på ett ögonblick. Från övergripande portföljnivå ner till detaljerade instrumentpaneler på enskild mätarnivå. Du väljer själv vilken information du vill visa genom att enkelt anpassa informationsinnehåll.

Alla fastigheter och verksamheter som använder energi bidrar med koldioxidutsläpp. Därför finns även ett ansvar att undersöka möjligheterna att minska sin miljöpåverkan, för att möta miljö-, annan relaterad lagstiftning och incitament från regeringar i Sverige och EU. Mestro EMS Portal konverterar energidata för alla bränsletyper i kolekvivalenter, därmed beräknas omedelbart miljöåpverkan genom hela fastighetsportföljen.

Detta sker med automatik från enskilda mätare till hela fastighetsbeståndet, och beräkna det totala koldioxidutsläppet. I en specifik miljörapport går det därför alltid att titta på er energianvändning konverterad till koldioxidvärden för alla energislag direkt.

Energianalys: Visa er energianvändning i grafer, tabeller eller diagramform – Jämför mätare, lokaler, byggnader, fastigheter, regioner i hela bestånd för att snabbt identifiera trender och avvikelser.

Mätaranalys: Visa specifik förbrukning för en enskild mätare och använd våra larmfunktioner, indikatorer och linjegrafer för att snabbt identifiera avvikelser.

Prestandaanalys: Med smarta inbyggda regressions- och avvikelsetekniker kan du jämföra resultatet av din energianvändning mot faktorer som graddagar, yta etc.

Elanalys: Förstå och analysera alla aspekter av din elförbrukning inklusive maxbehov, belastningsfaktor, kontraktsinformation.

Baslastanalys: visar och jämför din förbrukning under aktiva och inaktiva perioder för att fastställa baslast.

Rankinganalys: Tillåter användare att jämföra valfria mätare, processer, byggnader och fastigheter mot varandra baserat på olika nyckeltal som exempelvis förbrukning, kostnad miljöpåverkan.

Energisignaturanalys: Jämför din energianvändning gentemot lokal utomhustemperatur, balanstemperatur, baslast, uppvärmnings- och nedkylningskoefficient.

Förbrukningsanalys: Visa analys på hög konsumtionsnivå med hjälp av aggregerade data ned till enskilda mätare.

Kostnads- och miljöanalys: Analysera samtliga kostnadsposter kopplat till energiöverföring, handel och dess miljöpåverkan för hela bestånder ned till enskilda mätpunkter.

Tillbaka till tjänster
Missa inget från Mestro

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli med på vår hållbarhetsrevolution! Med enkla, smarta tips rakt i din inbox kan du ta ännu mer kontroll över er energianvändning. Självklart tillsammans med intressanta artiklar och det senaste från oss på Mestro. Hakar du på?

Sverige

Kungsgatan 10
111 43 Stockholm, Sverige

08-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Köpenhamn, Danmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norge

envelope