EG påkallar tvångsinlösen och Mestro ansöker om avnotering

EG Sverige AB (”EG”) som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Mestro AB (”Mestro”) har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Mestro.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Mestro beslutat om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Mestro har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq.

Här lägger vi en Iframe