I dag inleds handeln av Mestros aktie på Nasdaq First North Growth Market

[mfn_before_post]

I dag, den 15 december 2021, inleds handeln i Mestro AB:s (”Mestro” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "MESTRO" med ISIN-kod SE0017071020.

Mestro genomförde inför noteringen en nyemission av 2 105 263 aktier till en teckningskurs om 19 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades vilket innebär att antalet aktier i Mestro inför noteringen uppgår till 8 887 333 stycken. I samband med emissionen tillfördes Mestro cirka 1 300 aktieägare, däribland Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), Adma Förvaltnings AB, Norrlandspojkarna AB samt Beijer Ventures AB. Efter genomförandet av nyemissionen samt inför noteringen innehar SBB cirka tio procent av aktierna i Mestro.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser på Nasdaq First North Growth Market, och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Mestro i samband med Erbjudandet och noteringen.

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe