Mestro antas till acceleratorprogram – 6 miljoner fastigheter i New York City ska bli energieffektivare

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har blivit antagna till acceleratorprogrammet SKYLINE som arrangeras av Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York i samarbete med svenska Energimyndigheten. Programmet syftar till att introducera svenska tillväxtbolag inom energi och klimat till New Yorks fastighetsmarknad med över 6 miljoner fastigheter som behöver optimeras.

SACCNY (The Swedish-American Chamber of Commerce in New York) lanserade i mars sitt acceleratorprogram SKYLINE i samarbete med den svenska Energimyndigheten. Programmet syftar till att introducera svenska tillväxtbolag till New Yorks fastighetsmarknad och ge de deltagande bolagen essentiell information och kunskap för att effektivt kunna etablera sin verksamhet på den amerikanska marknaden. Genom programmet får deltagande bolag nätverka med nyckelspelare inom både den amerikanska och svenska fastighetssektorn. På rekommendation från SACCNYs generalsekreterare Anna Throne-Holst ansökte Bolaget och nyligen kom beskedet att Mestro antagits till programmet.

“Jag känner en otrolig stolthet över att vi har blivit antagna till SKYLINE. Programmet som SACCNY och Energimyndigheten har satt samman kommer att ge oss insikter som kommer att vara ovärderliga oavsett marknad vi verkar på. Vi brukar säga att Mestros tjänster hjälper fastighetsägare att “framtidssäkra” sin fastighetsportfölj och jag ser att det här programmet kommer att hjälpa oss att framtidssäkra vår affär. Vi ser så fram emot att vara en del av detta”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Bakgrunden till initiativet av SKYLINE-programmet kommer från att USA, under president Bidens ledning, har fastställt ett flertal mål som syftar till att skapa mer grön och energieffektiv infrastruktur. Staten New York har i och med detta satt som mål att de ska nå nettonollutsläpp av koldioxid till 2050 och kommersiella fastigheter som inte sänker sina koldioxidutsläpp enligt satta delmål kommer att tilldelas straffavgifter. Dessa stadgar påverkar idag över 6 miljoner fastigheter i New York City som har behov av att implementera ny teknologi och energieffektiva lösningar för att möta målen. 

“I Europa ser vi mycket på EUs taxonomi och hur den påverkar marknaden, men det här är av en helt annan dignitet. New York som stat har bestämt sig och det är oerhört spännande att se hur dessa stadgar driver på en förändring hos fastighetsägare. Lösningar likt vår har aldrig varit mer aktuella än nu”, avslutar Kristin Berg. 

Mestro är ett av sju deltagande bolag i programmet. SKYLINE löper från mitten av april till slutet av september med träffar i Stockholm och New York City. 

Mestro vill understryka att Bolaget deltar i programmet i syfte att internationalisera affären och har inga uttalade ambitioner i närtid om att gå in bredare på den amerikanska marknaden.

Här lägger vi en Iframe