Mestro breddar erbjudandet för solel – ingår partnerskap med nyckelspelaren LUMA Energy

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ingår ett partnerskap med LUMA Energy AB (“LUMA”) för att visualisera LUMAs solelsdata i Mestros plattform för energiuppföljning. Syftet med samarbetet är att förenkla uppföljningen av solelsdata för fastighetsägare, som idag hanterar många system med komplexa kopplingar.

LUMA, tidigare Save by Solar, etablerade sig på marknaden som leverantör av solcellsanläggningar och erbjuder idag ett ekosystem av produkter inom förnybar el. Förutom installation av solceller hjälper de sina kunder med insamling av solcellsdata, energilagring av elöverskott, laddinfrastruktur för elfordon och en lösning för att aktivera fastigheter med egenproducerad el på elhandelsmarknaden. Nu etableras ett samarbete mellan LUMA och Mestro i syftet att förenkla energiuppföljningen av egenproducerad solel i kommersiella fastigheter. 

“Det här samarbetet kommer att sprida många soliga leenden då vi ser att intresset för solel ökar lavinartat. Många av våra kunder har stora lagerlokaler och bostadskomplex i sina portföljer och lyckas med solceller på taken att minska både kostnad och klimatpåverkan på elen som används i fastigheterna. Genom samarbetet med LUMA förenklar vi nu för våra kunder att följa upp energianvändningen av solel med en hårdvaruoberoende leverantör. Ett solklart partnerskap för Mestro och våra kunder helt enkelt”, säger Jesper Stenberg, Head of Product på Mestro. 

Genom samarbetet med LUMA kommer kunder till Mestro få det enklare att följa upp produktionen av den el som genereras av solceller. Idag är marknaden extremt fragmenterad, med en mängd olika leverantörer av solceller med tillhörande övervakningstjänster. Med LUMAs “Powerlogger” kan produktionsdatan hämtas direkt från solcellernas växelriktare, oberoende av leverantör, för att sedan lagras hos LUMA och delas med Mestro. 

“Att LUMAs produkter och tjänster kan skapa värde för Mestros kunder är vi oerhört glada för. Genom samarbeten likt detta förenklar vi för fastighetsägare att ta kontroll över sin egenproducerade el och sätter användningen av solel i en tydlig kontext som underlättar vid finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering”, säger Carina Thyselius, Produktchef LUMA Portal på LUMA. 

Mestros kunder får möjlighet att koppla upp LUMAs produkter i bolagets rapport för Solel från och med idag. Partnerskapet med LUMA är inte exklusivt och Mestro kommer fortsatt att hantera alla typer av energikällor från alla leverantörer på marknaden. Idag har Mestro över 500 integrationer med olika nätbolag, undermätarsystem, sensorsystem och myndigheter. 

Om LUMA
LUMA Energy har under flera år lett utvecklingen av solcellsanläggningar till kommersiella fastigheter i Sverige. LUMA omvandlar fastigheter till aktiva spelare på elmarknaden och hjälper fastighetsägare att minska kostnader, öka intäkter och nå grön certifiering med förnybar el.

Här lägger vi en Iframe