Mestro breddar erbjudandet – lanserar tjänsten “Data-as-a-Service” med fördubblad intäktspotential per fastighet

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget nu breddar sitt kunderbjudande genom att addera tjänsten “Data-as-a-Service”, en komplett paketering av mjukvara och hårdvara för datainsamling som prenumerationstjänst. Utvecklingen av erbjudandet ämnar att möta marknadens behov och har möjlighet att fördubbla Bolagets abonnemangsintäkt per fastighet hos de kunder som väljer att implementera den nya lösningen.

De ökade regulatoriska kraven, med CSRD i spetsen, ställer allt högre krav på fastighetsägares rapportering av energi- och hållbarhetsdata. För att genomföra rapporteringen krävs tillförlitlig data, vilken ska granskas av tredjepart. 
 
Datainsamling kantas ofta av komplexa system med hårdvara, tekniska bryggor, kvalitetssäkring och lagring av data hos ett flertal leverantörer. Med den nya tjänsten “Data-as-a-Service” breddar Mestro sitt erbjudande och stärker sin position inom datainsamling och kvalitetssäkring, som varit ett uttalat fokus sedan starten 2005. Bolaget ser att marknadens behov av datakvalitet har ökat de senaste åren och kommer med det nya erbjudandet att ge fastighetsägare en ny lösning på marknaden; en tjänst för hela värdekedjan av datainsamling i form av en prenumerationslösning. Erbjudandet kommer att levereras av Bolaget i nära samarbete med ett välrenommerat partnerbolag.
 
Tjänsten tillåter fastighetsägare, oavsett fastighetens byggnadsår eller utformning, att få tillgång till data nödvändig för att fatta affärskritiska beslut om allt från drift till investeringspotential. Byggnadsår eller geografisk position blir således inte längre hinder i det övergripande energiarbetet. Paketeringen består av två delar; dels en fullständig service av installation och underhåll av hårdvara, dels en heltäckande insamling följt av en avancerad dataverifiering och algoritmisk kvalitetskontroll. Mestro ser att tjänsteerbjudandet kommer att vara essentiellt i dess fortsatta expansionsresa till nya marknader, där den tekniska infrastrukturen kan variera och anses i vissa europeiska länder vara direkt bristfällig.  
 
“Felaktig data är ofta resultatet av en undermålig infrastruktur, vilket många fastighetsägare tampas med dagligen. Våra kunder har länge efterfrågat denna typ av lösning och just därför känns det fantastiskt kul att kunna släppa denna tjänst, som utvidgar vårt ansvar för att inkorporera hela värdekedjan av datainsamling. Vi ser fram emot att kunna eliminera den manuella handpåläggningen och ge kunderna den minutiösa datakvalitet de behöver och förtjänar”, säger Ellen Z. Westerlund, Chief Business Officer på Mestro. 
 
“Data-as-a-Service” ger Mestro möjligheten att minimera antalet led i den ofta komplexa datainsamlingskedjan. Bolaget bedömer att tjänsten, som kommer att säljas som en månadsprenumeration, kommer att öppna upp nya möjligheter i Sverige och Europa hos fastighetsägare som idag inte har önskvärd hårdvara eller datakvalitet. Genom adderandet av tjänsten förväntar sig Mestro att kunna fördubbla sin årliga abonnemangsintäkt per fastighet hos de kunder som väljer att implementera den nya lösningen. 
 
Mestro har sedan 2005 samlat in samt kvalitetssäkrat data och kommer även i fortsättningen, parallellt med det nya erbjudandet, att erbjuda den klassiska datainsamlingen från fastighetsägares nätbolag och undermätarsystem under namnet “Mestro Collect”.

Här lägger vi en Iframe